Octrooigemachtigde

Een octrooigemachtigde is een advocaat die over de gespecialiseerde vaardigheden en opleiding beschikt die nodig zijn om cliënten te vertegenwoordigen bij het verkrijgen van octrooien en op te treden in alle zaken en procedures die verband houden met octrooirecht en octrooipraktijk. De octrooigemachtigde kan bijvoorbeeld niet alleen een aanvraag voor een nieuw octrooi indienen, maar hij kan ook proberen het octrooibureau ervan te weerhouden het octrooi aan iemand anders te verlenen. De term wordt in verschillende landen op verschillende manieren gebruikt en vereist dus al dan niet dezelfde juridische kwalificaties als een algemeen beoefenaar van een juridisch beroep (d.w.z. een advocaat).

De termen octrooigemachtigde en octrooiadvocaat worden in sommige rechtsgebieden ook gebruikt. In sommige rechtsgebieden zijn de termen onderling verwisselbaar. In andere landen moet een octrooigemachtigde ook gekwalificeerd zijn als advocaat.

Verordening

Elk octrooibureau regelt de mensen die de aanvragen indienen. Octrooigemachtigden kunnen dit doen, maar het octrooibureau zal geen indieningen van andere gemachtigden accepteren. Elk octrooibureau heeft zijn eigen regels over wat iemand moet doen om octrooigemachtigde te worden.

In Europa verschillen de vereisten om als octrooigemachtigde op te treden voor nationale octrooibureaus van deze die nodig zijn om op te treden voor het Europees Octrooibureau (EOB). Op nationaal niveau zijn de vereisten niet geharmoniseerd in de Europese Unie, behalve dat de EU ervoor zorgt dat de respectieve beroepskwalificaties tot op zekere hoogte wederzijds worden erkend. In de Verenigde Staten moet de octrooigemachtigde slagen voor een speciaal examen om zijn kennis van octrooibureauprocedures te testen. Sommige landen staan advocaten die geen staatsburger zijn toe hun beroep uit te oefenen. Sommige landen zullen advocaten uit een tweede land toestaan om aanvragen in te dienen indien het tweede land hetzelfde zal doen voor advocaten uit dat eerste land. Vaak zal een octrooigemachtigde uit een ander land samenwerken met een plaatselijke advocaat om ervoor te zorgen dat de octrooiaanvraag voor dat land correct en snel wordt ingediend.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3