Farmacotherapie

Farmacotherapie is een therapie met medicijnen, los van een therapie met operaties (chirurgische therapie), bestraling (radiotherapie), beweging (fysiotherapie) of andere methoden. Onder artsen verwijst de term medische therapie soms specifiek naar farmacotherapie, los van chirurgische of andere therapie; in de oncologie bijvoorbeeld wordt medische oncologie onderscheiden van chirurgische oncologie. Apothekers zijn deskundigen op het gebied van de farmacotherapie en moeten zorgen voor een veilig, gepast en zuinig gebruik van farmaceutische geneesmiddelen. De vaardigheden die nodig zijn om als apotheker te kunnen functioneren, vereisen kennis, opleiding en ervaring op het gebied van de biomedische, farmaceutische en klinische wetenschappen. Farmacologie is de wetenschap die streeft naar een voortdurende verbetering van de farmacotherapie. De farmaceutische industrie en de academische wereld gebruiken de basiswetenschap, de toegepaste wetenschap en de translationele wetenschap om nieuwe farmaceutische geneesmiddelen te ontwikkelen.

Verwante pagina's


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3