Farmacotherapie

Farmacotherapie is een therapie met medicijnen, los van een therapie met operaties (chirurgische therapie), bestraling (radiotherapie), beweging (fysiotherapie) of andere methoden. Onder artsen verwijst de term medische therapie soms specifiek naar farmacotherapie, los van chirurgische of andere therapie; in de oncologie bijvoorbeeld wordt medische oncologie onderscheiden van chirurgische oncologie. Apothekers zijn deskundigen op het gebied van de farmacotherapie en moeten zorgen voor een veilig, gepast en zuinig gebruik van farmaceutische geneesmiddelen. De vaardigheden die nodig zijn om als apotheker te kunnen functioneren, vereisen kennis, opleiding en ervaring op het gebied van de biomedische, farmaceutische en klinische wetenschappen. Farmacologie is de wetenschap die streeft naar een voortdurende verbetering van de farmacotherapie. De farmaceutische industrie en de academische wereld gebruiken de basiswetenschap, de toegepaste wetenschap en de translationele wetenschap om nieuwe farmaceutische geneesmiddelen te ontwikkelen.

Verwante pagina's

Vragen en antwoorden

V: Wat is farmacotherapie?


A: Farmacotherapie is therapie met medicijnen, los van andere therapieën zoals chirurgie, bestraling, beweging of andere methoden.

V: Wat is het verschil tussen medische therapie en farmacotherapie?


A: Medische therapie verwijst specifiek naar farmacotherapie, los van chirurgische of andere therapie.

V: Wat is medische oncologie?


A: Medische oncologie is de tak van de geneeskunde die zich bezighoudt met de preventie, diagnose en behandeling van kanker met behulp van farmacotherapie.

V: Wie zijn experts in farmacotherapie?


A: Apothekers zijn experts in farmacotherapie en zijn verantwoordelijk voor een veilig, gepast en economisch gebruik van farmaceutische geneesmiddelen.

V: Wat zijn de vereiste vaardigheden om als apotheker te werken?


A: De vaardigheden die nodig zijn om als apotheker te werken, vereisen kennis, opleiding en ervaring in biomedische, farmaceutische en klinische wetenschappen.

V: Wat is farmacologie?


A: Farmacologie is de wetenschap die tot doel heeft de farmacotherapie voortdurend te verbeteren.

V: Hoe creëren de farmaceutische industrie en de academische wereld nieuwe farmaceutische geneesmiddelen?


A: De farmaceutische industrie en de academische wereld maken gebruik van basiswetenschap, toegepaste wetenschap en translationele wetenschap om nieuwe farmaceutische geneesmiddelen te creëren.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3