Eerstgeboorterecht

Primogenituur verwijst naar het systeem van erfenis door de eerstgeborene, gewoonlijk de oudste zoon. In het feodale Engeland en andere rechtsstelsels behoudt de wettige eerstgeboren zoon het primaire recht om eigendom te erven. Hij krijgt voorrang op alle dochters, jongere zonen en zelfs oudere onwettige zonen. De regel is dat de oudste altijd de eerste aanspraak zal hebben. Als er geen zoon is, erft elk van de dochters een gelijk deel van de nalatenschap. Als er geen kinderen zijn, erft het eigendom vaak door de oudste broer. Onder broers en zussen erven de zonen vóór de dochters, enzovoort. Primogenituur is Latijn voor "eerstgeborene".


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3