Systeem (wetenschap)

Systeem (Latijn systēma) is een groep verwante dingen die samenwerken als een geheel. Deze dingen kunnen echt of denkbeeldig zijn. Systemen kunnen door mensen gemaakt zijn, zoals een automotor, of natuurlijke dingen, zoals een sterrensysteem. Systemen kunnen ook concepten zijn die door mensen zijn bedacht om ideeën te ordenen.

Een subsysteem is een systeem dat deel uitmaakt van een groter systeem. In computernetwerken is een schijfsubsysteem bijvoorbeeld een onderdeel van een computersysteem.

Definitie

  • Een systeem is een groep dingen die met elkaar verbonden zijn en een soort samenhangend geheel vormen.

Welke systemen doen

Systemen zijn een manier om een reeks voorwerpen, mensen of dingen te beschrijven die met elkaar in verband staan. De meeste systemen beschrijven manieren om ze te laten samenwerken, of waarom ze al samenwerken. Sommige systemen zijn niets meer dan een andere manier om naar een probleem te kijken, of om na te denken over een taak die wordt uitgevoerd.

Andere systemen zijn meer te vergelijken met het ordenen van boeken op een plank, zodat mensen dingen eenvoudiger kunnen vinden, zonder te hoeven zoeken. Dit kunnen systemen zijn over hoe computers te programmeren of mensen te managen.

Voorbeeld

Het zonnestelsel is een goed voorbeeld van een systeem. Het zonnestelsel bestaat uit de zon en de 8 planeten, alsmede de manen van die planeten. De verwante "dingen", of planten, werken samen als een geheel om een volledig planetenstelsel te vormen.

Soorten systemen

Er zijn vele soorten systemen. Een systeem kan verwijzen naar:

  • Orgaansystemen (stelsels van organen) in het lichaam van een mens, zoals het spijsverteringsstelsel, het zenuwstelsel, enzovoort. Deze systemen werken om de fysiologie van het lichaam binnen de perken te houden.
  • Computersystemen, zoals systemen om dingen te tellen of te vinden
  • Systemen in de planning, zoals beslissen hoe een brug gemaakt moet worden
  • Systemen in de sociale wetenschap, zoals de manier waarop mensen praten, denken, en voelen
  • Systemen in management en bedrijfsleven, zoals ideeën over onderdelen van bedrijven
  • Systemen van het leven, zoals levenscyclus, koolstofcyclus, ecosysteem, of visueel systeem
  • Systemen in de wetenschap, zoals het zonnestelsel
  • Systemen van symbolen, zoals het schrift of het getallenstelsel

Verwante pagina's


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3