Qualia

Qualia is een term die filosofen gebruiken voor stukjes waarneming of subjectieve, bewuste ervaring. Het behoort tot het gebied dat de filosofie van de psychologie, of de filosofie van de geest wordt genoemd.

Voorbeelden van qualia zijn de pijn van een hoofdpijn, de smaak van wijn, of de waargenomen roodheid van een avondhemel. Het is een apart stukje ervaring, anders dan het denken over stellingen of de gedachtestroom van het bewustzijn.

Daniel Dennett (1942), Amerikaans filosoof en cognitiewetenschapper, zegt dat qualia "een onbekende term is voor iets dat niet vertrouwder kon zijn voor ieder van ons: de manier waarop dingen op ons overkomen".


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3