Radixpunt

In de wiskunde en de informatica is een radixpunt (of radix-teken) een symbool dat wordt gebruikt om hele getallen (gehele getallen) te scheiden van breuken. Bijvoorbeeld, het getal 1200.25 {\displaystyle 1200.25}staat voor een geheel getal van 1200 met een deel van 25, en deze worden gescheiden door een decimaalteken.

Radix punt is de overkoepelende term voor dit punt in alle basissen. Het meest bekende voorbeeld is de decimale punt, zo genoemd voor het gebruik in basis 10 notatie. Op dezelfde manier wordt "binair punt" gebruikt voor basis 2. In de meeste Engelstalige landen is het radixpunt meestal een klein puntje (.), maar dit kan variëren omdat andere talen andere notaties kunnen gebruiken, zoals een komma (,).

Voorbeelden

In wiskundige notatie stelt elke kolom van getallen een macht van de radix voor, met een radixpunt dat negatieve krachten scheidt. Bijvoorbeeld, de basis 10 nummer 1234.56 {\\\\an8234.56}{\displaystyle 1234.56} wordt als volgt gelezen:

Bevoegdheden

10 3...10...3...10...3...10...3...10.............. {\displaystyle 10^{3}}

10 2... 10^2... {\displaystyle 10^{2}}

10 1...10...10...1...10...10...1...10...10...10.... {\displaystyle 10^{1}}

10 0... 10^0... {\displaystyle 10^{0}}

10 - 1... 10^-1... {\displaystyle 10^{-1}}

10 - 2... 10^-2... {\displaystyle 10^{-2}}

Waarde

1

2

3

4

5

6

We kunnen de voorstelling dus zo uitpakken:

( 1 × 10 3 ) + ( 2 × 10 2 ) + ( 3 × 10 1 ) + ( 4 × 10 0 ) + ( 5 × 10 − 1 ) + ( 6 × 10 − 2 ) ( 1 × 1000 ) + ( 2 × 100 ) + ( 3 × 10 ) + ( 4 × 1 ) + ( 5 × 0.1 ) + ( 6 × 0.01 ) 1000 + 200 + 30 + 4 + 0.5 + 0.06 1234.56 {\\\\\\\\an5000} + (2\\\\\\\\3})+ (2\\\2})+ (3\\\\\1})+ (4\\\\0})+ (5\\\\\\\\1})+ (6\\\\\\\2})+ (2\\\\\\\1000)+ (3\\\\\\\210)+ (4\\\\\\\\times 1)+ (5\\\times 0.1)+(6\times 0.01)\\&1000+200+30+4+0.5+0.06\\&1234.56\end{aligned}}} {\displaystyle {\begin{aligned}&(1\times 10^{3})+(2\times 10^{2})+(3\times 10^{1})+(4\times 10^{0})+(5\times 10^{-1})+(6\times 10^{-2})\\&(1\times 1000)+(2\times 100)+(3\times 10)+(4\times 1)+(5\times 0.1)+(6\times 0.01)\\&1000+200+30+4+0.5+0.06\\&1234.56\end{aligned}}}

Links van het radixpunt zijn de gehele delen (gemaakt van positieve krachten van basis 10). Rechts van het radixpunt zijn de gefractioneerde delen (gemaakt van negatieve krachten).


Gerelateerde pagina's

  • Drijvend punt
  • Vast punt
  • Positienotatie
  • Wetenschappelijke notatie

AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3