Rebus

Een rebus is een plaatje, letter, cijfer of symbool dat gebruikt wordt om een ander woord met een gelijkaardige uitspraak weer te geven. In het Engels, als een persoon de zin "I see you tonight" in een tekstbericht schrijft, zou de persoon "⊙ L C U 2nite" kunnen schrijven, waarin het symbool "⊙", dat een plaatje van een oog is, het woord "I" voorstelt omdat het hetzelfde klinkt, "L" staat voor het samengetrokken woord "will" zoals in "I'll", de letter "C" staat voor het woord "see", de letter "U" staat voor het woord "you", het cijfer "2" staat voor het woord "to", en het woord "nite" staat voor het woord "night".

Een rebus die de term "top secret" voorsteltZoom
Een rebus die de term "top secret" voorstelt


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3