Regnenses

De Regnenses, Regni of Regini waren een Brits Keltisch volk. Ze werden geregeerd door een koning. Hun territorium of koninkrijk was later een civitas van Romeins Brittannië. Hun hoofdstad was Noviomagus Reginorum, vandaag de dag bekend als Chichester in het moderne West Sussex.

Voordat de Romeinen Groot-Brittannië veroverden, leken hun land en hun hoofdstad deel uit te maken van het grondgebied van de Atrebates. Mogelijk maakten ze deel uit van een statenbond. De stam maakte meer gebruik van heuvelforten dan andere stammen in hun omgeving. Hun ligging in het zuiden van Engeland zou van hen een meer beschaafd volk hebben gemaakt. Ze zouden contact hebben gehad met Europa door middel van handel die hen blootstelde aan nieuwe ideeën. "Regninses", betekent "volk van het koninkrijk". Het is niet bekend hoe ze onder die naam zijn gekomen. Het werd geregistreerd door de Romeinen, maar het zou een vertaling kunnen zijn of een naam die de Romeinen hen gaven.

Hun heerser was Tiberius Claudius Cogidubnus. Tacitus zei over hem:

De theorie dat Cogidubnus een legatus heeft gekregen, een rang die alleen aan senatoren is gegeven, is gebaseerd op de reconstructie van de beschadigde Chichester-inscriptie. Het zou luiden als Cogidubni regis legati Augusti in Britannia ("king and imperial legate in Britain"). Het zou ook Cogidubni regis magni Britanniae kunnen zijn ("grote koning van Groot-Brittannië").

Kaart van het grondgebied van de RegnensesZoom
Kaart van het grondgebied van de Regnenses


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3