Releaser

Een releaser is een stimulans van het ene dier naar het andere, die een bepaalde reactie veroorzaakt. De releaser, oftewel tekenprikkel, triggert een aangeboren releasemechanisme in de ontvanger. De ontvanger doet dan zijn reactie, het vaste actiepatroon (FAP).

Dit soort systeem wordt door beide dieren geërfd. Voorbeeld: een jonge vogel doet zijn releaser, zegt dat hij squawks heeft en opent zijn snavel breed, met een felrode binnenkant van de keel. Dit zet de volwassene aan tot het ophoesten van voedsel dat in zijn slokdarm is opgeslagen. Beide 'partners' gedragen zich instinctief met geërfd gedrag: dit wordt niet geleerd tijdens het leven. Van een FAP kan echt gezegd worden dat het 'hard-wired' is: een specifieke stimulans leidt bijna altijd tot dezelfde gedragsrespons.

Een ander gedraagzaam systeem zijn de 'dansen' van watervogels zoals de fuut. Ze paren voor het leven, en 'dansen' wanneer een paar elkaar ontmoeten na een afwezigheid, en bij andere gelegenheden. De dansen zijn vrij complex, en werden eerst volledig beschreven door Julian Huxley. Hier is de ontmoeting de releaser, en beide partners doen het vaste actiepatroon. De functie van het systeem is een beetje onduidelijk, maar het heeft iets te maken met het versterken van de band van het paar.

Het is niet nodig dat beide partners profiteren, noch dat ze van dezelfde soort zijn. Sommige motten vouwen onmiddellijk hun vleugels en vallen op de grond als ze ultrasone signalen van de vleermuizen tegenkomen. Dit helpt de motten, maar natuurlijk niet de vleermuizen. Sommige vleermuizen zetten op hun beurt de geluidssignalen uit als ze een mot horen en glijden in de laatste paar voetjes. Dit is ook een geërfd gedrag. Dit voorbeeld kan beter worden omschreven als een reflexwerking.

Vragen en antwoorden

V: Wat is een releaser?


A: Een releaser is een stimulans van het ene dier naar het andere die een bepaalde reactie veroorzaakt. Hij brengt een aangeboren releasemechanisme in de ontvanger op gang, waardoor de ontvanger zijn reactie uitvoert, bekend als het vaste actiepatroon (FAP).

V: Hoe worden deze gedragingen overgeërfd?


A: Deze gedragingen worden geërfd en niet aangeleerd tijdens het leven. Men kan zeggen dat het FAP "hard-wired" is, omdat het resulteert in dezelfde gedragsreactie wanneer het door een specifieke stimulus wordt uitgelokt.

V: Wat is een voorbeeld van dit gedrag?


A: Een voorbeeld van dit soort gedrag is wanneer een uitgevlogen vogel krijst en zijn snavel wijd opent, waardoor de felrode binnenkant van de keel zichtbaar wordt, wat de volwassene ertoe aanzet het in zijn slokdarm opgeslagen voedsel op te hoesten.

V: Wat doen watervogels zoals de fuut?


A: Watervogels zoals de fuut voeren 'dansen' uit wanneer ze elkaar na een afwezigheid of bij andere gelegenheden weerzien. De dansen zijn vrij complex en werden voor het eerst volledig beschreven door Julian Huxley. De ontmoeting fungeert als losmaker voor beide partners, die dan hun vaste actiepatroon uitvoeren.

V: Wat is het doel van dit systeem?


A: Aangenomen wordt dat dit systeem helpt de band van het paar te versterken, maar het is niet noodzakelijkerwijs gunstig voor beide partners en ze hoeven ook niet van dezelfde soort te zijn.

V: Kunt u een ander voorbeeld geven van erfelijk gedrag?


A: Een ander voorbeeld van een erfelijk gedrag is dat motten onmiddellijk hun vleugels opvouwen en zich op de grond laten vallen als zij ultrasone signalen van vleermuizen tegenkomen; dit helpt hen, maar is uiteraard niet in het voordeel van vleermuizen die geluidssignalen uitschakelen wanneer zij motten horen en de laatste paar meter wegglijden - dit kan beter worden omschreven als een reflexactie.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3