Adam Weishaupt

Johann Adam Weishaupt (6 februari 1748-18 november 1830) was een Duits filosoof die beïnvloed werd door de ideeën van het tijdperk van de Verlichting. Tijdens zijn leven werd hij ook beïnvloed door de ideeën van het Liberalisme. Hij was vrijmetselaar en hield van de ideeën van het Deïsme en het Republicanisme. Hij richtte ook het kortstondige geheime genootschap Illuminati op.

Weishaupt studeerde geschiedenis, rechten, politieke wetenschappen en filosofie in Ingolstadt. In 1768 promoveerde hij tot doctor in de wijsbegeerte. In 1772 werd hij professor in de rechten, met een specialisatie in kerkelijk recht.

Zoom


Het huis in Gotha, waar Weishaupt van 1786 tot zijn dood woonde.Zoom
Het huis in Gotha, waar Weishaupt van 1786 tot zijn dood woonde.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3