Hooggerechtshof van Zweden

Het Hooggerechtshof van Zweden (Zweeds: Högsta domstolen, afgekort HD) is de hoogste rechterlijke instantie van Zweden. Het is de derde en laatste instantie in alle civiele en strafzaken in Zweden.

  Het Hooggerechtshof van Zweden.  Zoom
Het Hooggerechtshof van Zweden.  


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3