Naar een muis

"To a Mouse, on Turning Her Up in Her Nest with the Plough" (ook bekend als gewoon "To a Mouse") is een gedicht geschreven door Robert Burns. Het gedicht is geschreven in het Schots in 1785. "To a Mouse" gaat over een jongeman die per ongeluk de bodem van een muizennest omwoelt.

John Steinbeck noemde zijn novelle Of Mice and Men naar een regel in de zevende strofe van het gedicht. Deze regel luidt: "The best laid schemes o' mice an' men / Gang behind agley" ("De beste plannen van muizen en mensen / Gaan vaak de mist in").

Het gedicht

Burns' originele

Standaard Engelse vertaling

Wat
een paniek in uw borst.
Gij hoeft niet zo haastig te beginnen met
kibbelen.
Ik zou u graag opjagen,
met murmelende ratel.

Ik vind het echt jammer dat de heerschappij van de mens
de sociale verbondenheid van de natuur heeft verbroken.
En dat rechtvaardigt die slechte mening die
u doet schrikken van
mij, uw arme, op aarde geboren metgezel en
medesterveling.

Ik betwijfel het, maar je mag stelen.
Wat dan? Arm beestje, je blijft leven.
Een koning in een graf
is een verzoek.
Ik krijg een zegening met de lave,
en mis het nooit.

Uw kleine huisje, ook, in puin!
Het is dwaas wa's the win's are strewin!
En niets, nu, om een nieuw huis te bouwen,
met mist en groen.
En de sombere decemberwinsten volgen
.

Gij zag de velden kaal en braak liggen,
en de winter kwam snel,
en hier, onder de wind,
dacht gij te vertoeven,
tot de klap, de wrede coulter
door uw cel gleed.

Dat kleine hoopje bladeren en struiken heeft
je veel geld gekost.
Nu heb je je uitgesloofd, voor de moeite,
maar huis of hald,
om de winter te doorstaan
.

Maar Mousie, je bent niet je baan,
in het bewijzen van vooruitziendheid kan ijdel zijn.
De best voorbereide plannen van muizen en mensen..
.

Toch zijt gij gezegend, vergeleken met mij.
Het heden raakt je alleen.
Maar och! Ik heb mijn blik achterwaarts gericht
op sombere vooruitzichten.
En vooruit, hoewel ik niet kan zien,
ik denk en vrees!

Klein, sluw, bang, bang beestje.
Wat een paniek in je borst.
Je hoeft niet zo gehaast weg te rennen
. Ik
zou niet achter je aan willen rennen,
met een moordende ploegstaf.

Het spijt me echt dat de heerschappij van de mens... de sociale eenheid van de natuur heeft
verbroken...
en die slechte mening rechtvaardigt... die
je doet schrikken van
mij, je arme, op aarde geboren metgezel... en
mede sterveling!

Ik twijfel er niet aan, soms, maar je mag stelen.
Wat dan? Arm beestje, je moet leven.
Een oor op vierentwintig schoven is
een klein verzoek.
Ik zal een zegen krijgen met wat er over is,
en het nooit missen.

Jouw kleine huis, ook, in puin.
Zijn zwakke muren worden door de wind verstrooid.
En niets nu, om een nieuw te bouwen,
van grof gras groen!
En de gure decemberwind komt eraan, zowel bitter als doordringend.

Je zag de velden kaal en verspild,
en de winter kwam snel,
en hier, onder de wind,
dacht je te wonen,
tot de klap, de wrede ploeg door
je cel
ging
.

Die kleine hoop bladeren en stoppels heeft je al menig vermoeiend knabbeltje gekost.
Nu ben je weggestuurd, voor al je moeite,
zonder huis of bedrijf,
om de winter te doorstaan..
.

Maar kleine Muis, je bent niet de enige die
bewijst dat een vooruitziende blik vergeefs is.
De beste plannen van muizen en mensen gaan
vaak de mist in.
En laten ons niets anders achter dan verdriet en pijn
voor beloofde vreugde.

Toch ben je gezegend, vergeleken met mij.
Het heden raakt je alleen.
Maar ik kijk achterom,
naar troosteloze vooruitzichten.
En voorwaarts, hoewel ik het niet kan zien,
ik raad en vrees!


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3