Naar een muis | gedicht geschreven door Robert Burns

"To a Mouse, on Turning Her Up in Her Nest with the Plough" (ook bekend als gewoon "To a Mouse") is een gedicht geschreven door Robert Burns. Het gedicht werd geschreven in het Schots in 1785. "To a Mouse" gaat over een jongeman die per ongeluk de bodem van een muizennest omwoelt.

John Steinbeck noemde zijn novelle Of Mice and Men naar een regel in de zevende strofe van het gedicht. Deze regel luidt: "The best laid schemes o' mice an' men / Gang aft agley" ("The best laid schemes of mice and men / Go often askew").
 

Het gedicht

Burns' oorspronkelijke

Standaard Engelse vertaling

Wee, sleeket, cowran, tim'rous beastie,

O, wat een paniek in uw borst!

Gij moet niet overhaast beginnen,

         Wi' bickerin brattle!

Ik zou u graag achtervolgen.

         Wi' murd'ring pattle!

Het spijt me echt dat de heerschappij van de mens

Heeft de sociale eenheid van de natuur verbroken,

En dat rechtvaardigt die slechte mening,

         Wat u doet schrikken,

Op mij, uw arme, op aarde geboren metgezel,

         Een medemens!

Ik betwijfel het, maar gij mag stelen;

Wat dan? Arm beestje, gij zult leven!

Een daimen-icker in een thrave

         S a sma' verzoek:

Ik zal een zegen krijgen bij de lave,

         En mis het nooit!

Uw kleine huis, ook in puin!

Het is stom dat de winsten zo groot zijn!

En niets, nu, om een grote nieuwe te maken,

         O' mistgroen!

Een gure decemberwind volgt,

         Bith snell and' keen!

Gij zag de velden kaal en verwoest,

Een vermoeide winter komt snel,

En 'cozie hier, onder de wind,

         Gij dacht te verblijven,

Tot crash! de wrede coulter voorbij is

         Uit uw cel.

Dat kleine hoopje bladeren en stibble

Heeft u monie een vermoeide knabbel gekost!

Nu bent gij uitgewezen, voor uw moeite,

         Maar huis of hald,

Om de winterse drup te doorboren,

         En 'cranreuch cauld!

Maar Mousie, gij zijt geen gij,

Door te bewijzen dat een vooruitziende blik ijdel kan zijn:

De beste plannen van muizen en mannen

         Gang achter agley,

En laat ons niets dan verdriet en pijn achter,

         Voor beloofde vreugde!

Toch zijt gij gezegend, vergeleken met mij!

Het heden raakt u slechts:

Maar Och! Ik ga achteruit,

         Op vooruitzichten somber!

En hoewel ik niet kan zien, denk en vrees ik.

Klein, sluw, bang, schichtig beestje,
Oh, wat een paniek in je borst!
Je hoeft niet zo haastig weg te gaan
met je haastige geschuifel
. Ik zou niet graag achter je aanrennen
met een moordende ploegstok.

Het spijt me echt dat de heerschappij van de mens
de sociale eenheid van de natuur heeft verbroken,
en die slechte mening rechtvaardigt
die u doet schrikken
naar mij, uw arme, op aarde geboren metgezel
en medemens!

Ik twijfel niet, soms, maar je mag stelen.
Wat dan? Arm beestje, je moet leven!
Een oneven oor in vierentwintig schoven
Is een klein verzoek;
Ik zal een zegen krijgen met wat over is,
En het nooit missen.

Ook uw kleine huis is geruïneerd.
 Zijn zwakke muren worden door de wind verstrooid.
En niets om een nieuw te bouwen,
van groen gras!
En de gure decemberwind komt,
bitter en doordringend!

Je zag de velden kaal en verwoest,
en de vermoeide winter kwam snel,
en gezellig hier, onder de wind,
dacht je te wonen,
totdat crash! de wrede ploeg
door je cel
ging
.

Dat kleine hoopje bladeren en stoppels,
heeft je veel vermoeide knabbels gekost!
Nu ben je, voor al je moeite,
zonder huis of bedrijf, uitgezet
om de winterse drup
en vrieskou te
doorstaan
.

Maar kleine muis, je bent niet de enige die
bewijst dat een vooruitziende blik ijdel kan zijn:
de beste plannen van muizen en mensen
gaan vaak de mist in
en laten ons niets dan verdriet en pijn na,
in plaats van beloofde vreugde!

Toch bent u gezegend, vergeleken met mij!
 Het heden raakt u slechts:
Maar oh, ik kijk achterom,
naar sombere vooruitzichten!
En voorwaarts, hoewel ik niet kan zien,
gok en vrees ik!

 

Vragen en antwoorden

V: Wie schreef het gedicht "To a Mouse"?


A: Robert Burns schreef het gedicht "To a Mouse".

V: In welke taal is het gedicht geschreven?


A: Het gedicht is geschreven in het Schots.

V: Wanneer werd het gedicht geschreven?


A: Het gedicht is geschreven in 1785.

V: Naar welke regel uit strofe zeven vernoemde John Steinbeck zijn novelle Of Mice and Men?


A: De regel waarnaar John Steinbeck zijn novelle Of Mice and Men vernoemde is "The best laid schemes o' mice an' men / Gang aft agley" ("De best opgezette plannen van muizen en mannen / Gaan vaak scheef").

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3