Verdrag van Saint-Clair-sur-Epte

Het Verdrag van Saint-Clair-sur-Epte werd in het najaar van 911 ondertekend. Het was een verdrag tussen Karel de Simpel en Rollo, een van de leiders van de Vikingen die in Neustrië woonden. Het was bedoeld om het koninkrijk van Karel te beschermen tegen elke nieuwe invasie van de "Noormannen". In 911 belegerde een groep Vikingen onder leiding van Rollo Parijs en Chartres. Na een overwinning in de buurt van Chartres op 26 augustus besluit Charles te proberen een akkoord te bereiken met Rollo. De gesprekken worden geleid door Hervé, de aartsbisschop van Reims. Het resultaat was het Verdrag van Saint-Clair-sur-Epte. Het verdrag verleende Rollo alle land tussen de rivier de Epte en de zee in ruil voor zijn trouw. Bovendien verleende het verdrag Rollo Bretagne "voor zijn levensonderhoud". Bretagne was in die tijd een onafhankelijke regio die Frankrijk niet had kunnen controleren. In ruil daarvoor beloofde Rollo de koning zijn loyaliteit, waarbij hij militaire steun verleende voor de bescherming van het koninkrijk. Als blijk van zijn goede wil stemde Rollo er ook mee in om zich te laten dopen en te trouwen met Gisela, een dochter van koning Karel.

Het gebied dat onder het verdrag valt is bijna hetzelfde als het huidige Haute-Normandie tot aan de Seine. Later zou het zich uitstrekken naar het westen buiten de Seine om het hertogdom Normandië te vormen, genoemd naar de Noormannen die er regeerden. Het verdrag werd gesloten na de dood van Alan I, koning van Bretagne en in die tijd bezette een andere groep Vikingen Bretagne. Rond 937 keerde Alan I's zoon, Alan II, terug uit Engeland om die Vikingen uit Bretagne te verdrijven. Dit gebeurde in 939. In deze periode is het Cotentin schiereiland verloren gegaan door Bretagne en gewonnen door Normandië.

Vragen en antwoorden

V: Wat was het Verdrag van Saint-Clair-sur-Epte?


A: Het Verdrag van Saint-Clair-sur-Epte was een verdrag dat in 911 werd ondertekend door Karel de Eenvoudige en Rollo, een van de leiders van de Vikingen in Neustrië. Het verleende Rollo al het land tussen de rivier de Epte en de zee in ruil voor zijn trouw.

V: Wie leidde de besprekingen die tot dit verdrag leidden?


A: Hervé, de aartsbisschop van Reims, leidde de besprekingen die resulteerden in dit verdrag.

V: Wat beloofde Rollo aan Karel als onderdeel van dit verdrag?


A: Als onderdeel van deze overeenkomst beloofde Rollo zijn trouw aan Karel, waaronder militaire bijstand ter bescherming van zijn koninkrijk. Hij stemde er ook mee in zich te laten dopen en te trouwen met Gisela, een dochter van koning Karel.

V: Welk gebied viel onder dit verdrag?


A: Dit verdrag omvatte bijna heel Opper-Normandië tot aan de rivier de Seine en zou zich later naar het westen uitstrekken tot voorbij de Seine en het hertogdom Normandië vormen.

V: Wanneer stierf Alan I?


A: Alan I stierf vóór of rond het moment waarop dit verdrag werd gesloten.
V: Hoe kreeg Alan II de controle over Bretagne terug? A: Rond 937 keerde Alan II terug uit Engeland en verdreef de Vikingen uit Bretagne, wat gebeurde in 939. Tijdens deze periode verloor Bretagne het schiereiland Cotentin en won Normandië.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3