Verstek (procesrecht)

Proces bij verstek (letterlijk in de Latijnse taal) betekent dat een persoon verantwoordelijk wordt gehouden voor een misdrijf en dat hij of zij wordt berecht hoewel hij of zij niet aanwezig is tijdens het proces. Het kan zijn omdat de persoon zich op een onbekende plaats bevindt of aan het gerecht is ontsnapt, bijvoorbeeld na het betalen van de borgtocht en vervolgens weigerde terug te keren naar de rechtbank op de vastgestelde datum, of omdat de persoon misschien niet eens in leven is (een beroemde zaak is Martin Bormann, die waarschijnlijk in mei 1945 is overleden en in november 1946 ter dood is veroordeeld, als onderdeel van het Neurenbergse proces). Het is controversieel, vooral als een persoon wordt veroordeeld en veroordeeld tot een zware straf, omdat het basisprincipe van een proces dus wordt geschonden en iedereen het recht heeft om zich te verdedigen. Anderen wijzen er echter op dat van dit recht wordt afgezien als men niet zonder reden komt opdagen en dat de rechtbank haar best moet doen, bijvoorbeeld door een verdediger aan te wijzen, om schuld of onschuld vast te stellen, zelfs als de persoon niet aanwezig is. De meeste verdachten doen hun zaak toch al via een verdediger, vooral als het om een ernstig misdrijf gaat.

Een ander geval is wanneer een rechtbank of commissie moet bepalen of een persoon, zoals een verdachte terrorist, wordt ondervraagd of afgeluisterd, en of er voldoende verdenking bestaat van criminele activiteiten of de intentie om dat te doen. In dat geval kan de persoon zelf natuurlijk niet worden gevraagd om te verschijnen, omdat het de bedoeling is om de bewaking geheim te houden. In dat geval wordt een verdediger aangesteld om de zaak te maken dat de verdachte niet wil en niet verdient om te worden bewaakt en dat het niet mag worden toegestaan, hoewel hij/zij niet op de hoogte is van de procedure. De meeste van dergelijke hoorzittingen zijn echter geen proces in de technische zin van het woord, hoewel er wel een rechter en een advocaat bij betrokken kunnen zijn, enzovoort.

Vragen en antwoorden

V: Wat is een proces bij verstek?


A: Een proces bij verstek is een juridische procedure waarbij een persoon verantwoordelijk wordt gehouden voor een misdrijf en wordt berecht hoewel hij niet aanwezig is tijdens het proces.

V: Waarom kan iemand bij verstek worden berecht?


A: Iemand kan bij verstek worden berecht als hij zich op een onbekende plaats bevindt, aan de rechter is ontsnapt nadat hij borgtocht had betaald, of als hij niet eens in leven is.

V: Is een verstekprocedure controversieel?


A: Ja, een proces bij verstek is controversieel omdat het in strijd is met het basisprincipe van een proces dat iedereen het recht geeft zich te verdedigen.

V: Worden verdachten tijdens processen gewoonlijk vertegenwoordigd door advocaten?


A: Ja, de meeste verdachten maken hun zaak via een advocaat tijdens ernstige misdrijven.

V: Wanneer kunnen regiezittingen, waarbij een rechter en een advocaat betrokken zijn, technisch gezien niet als een proces worden beschouwd?


A: Bij regiezittingen van verdachte terroristen kunnen rechters en advocaten betrokken zijn, maar technisch gezien wordt dit niet als een proces beschouwd, omdat het de bedoeling is dat de procedure geheim blijft voor de gecontroleerde persoon.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3