Rechtszitting

Een rechtszaak is een proces waarbij twee mensen of twee groepen mensen ruzie maken in een rechtbank.


 

Civiel proces

In een civiel proces is er een eiser en een gedaagde. De eiser probeert te bewijzen dat hij of zij een reden heeft waarom de gedaagde hem of haar geld moet geven. 

Strafzaak

In een strafproces zijn er een aanklager en een beklaagde. De aanklager werkt voor de overheid en probeert te bewijzen dat de verdachte een misdaad heeft begaan. Het duurt vaak lang om een proces gepland te krijgen, omdat de rechtbanken het erg druk kunnen hebben. In de Verenigde Staten kan het 10 maanden duren voordat een federale rechtbank een datum vaststelt. 

Rechter

De rechter controleert de rechtszaal. Hij of zij beslist wie wanneer spreekt, en bepaalt welke bewijzen en argumenten mogen worden gebruikt. Soms wordt een jury ingeschakeld om te bepalen of de verdachte schuldig is of niet. Als er geen jury is, beslist de rechter of rechters of de beklaagde al dan niet schuldig is bevonden. Als de beklaagde schuldig wordt bevonden aan het misdrijf, beslist de rechter over de straf, die ook wel de "straf" wordt genoemd. Als het misdrijf ernstig is, kan de verdachte naar de gevangenis gaan of, in sommige landen, worden geëxecuteerd. Voor kleinere misdrijven is er vaak een geldboete die moet worden betaald, naast een strafblad. 

Verschillen per land

Rechtszaken verlopen anders op plaatsen waar de wetten anders zijn. Verschillende landen, steden en staten hebben allemaal verschillende wetten die veranderen hoe processen verlopen. Op sommige plaatsen zijn processen zeer kort. Op sommige plaatsen kunnen belangrijke processen echter wel een paar jaar duren terwijl de twee partijen informatie verzamelen en hun argumenten samenstellen.

Wet

Kernvakken

  • Burgerlijk
  • Crimineel

Andere onderwerpen

 • Agrarisch recht
 • Luchtvaartrecht
 • Amnestiewet
 • Bankrecht
 • Faillissement
 • Handelsrecht
 • Mededingingsrecht
 • Conflict van recht
 • Bouwrecht
 • Bescherming van de consument
 • Ondernemingsrecht
 • Cyberrecht
 • Verkiezingswet
 • Energierecht
 • Amusementsrecht
 • Milieurecht
 • Familierecht
 • Financieel recht
 • Financiële regelgeving
 • Gezondheidsrecht
 • Geschiedenis van de advocatuur
 • Geschiedenis van de Amerikaanse advocatuur
 • Immigratiewetgeving
 • Intellectueel eigendom
 • Internationaal strafrecht
 • Internationale mensenrechten
 • Internationale slavernij wetten
 • Jurimetrie
 • Arbeid
 • Oorlogsrecht
 • Juridische archeologie
 • Juridische fictie
 • Maritiem recht
 • Mediawet
 • Militair recht
 • Successie
 • Productaansprakelijkheid
 • Internationaal publiekrecht
 • Ruimtevaartwetgeving
 • Sportrecht
 • Fiscaal recht
 • Vervoersrecht
 • Vertrouwensrecht
 • Niet gehandhaafde wet
 • Vrouwen in het recht

Rechtsbronnen

  • Goddelijke wet
 • Jurisprudentie

Wetgeving

  • Edict
  • Uitvoerend bevel
  • Proclamatie
  • Concordaat
 • Wettelijk recht

Rechtssystemen

  • Canoniek recht
  • Hindoeïstisch recht
  • Wet Jain
  • Joodse wet
  • Sharia
 • Romeins recht
 • Socialistische wet
 • Wettelijk recht
 • Xeer
 • Yassa

Rechtstheorie

 • Contracttheorie
 • Kritische juridische studies
 • Vergelijkend recht
 • Feministisch
 • Fundamentele theorie van het canonieke recht
 • Recht en economie
 • Juridisch formalisme
 • Geschiedenis
 • Internationale rechtstheorie
 • Legaliteitsbeginsel
 • Rechtsstaat
 • Sociologie

Rechtspraak

 • Arrest
 • Rechterlijke toetsing
 • Bevoegdheid
 • Jury
 • Justitie
 • Uitoefening van het recht
 • Feitelijke vraag
 • Rechtsvraag
 • Proef
 • Pleiten voor rechtszaken
 • Trier van feit
 • Uitspraak

Juridische instellingen

 • Bureaucratie
 • De bar
 • De bank
 • Maatschappelijk middenveld
 • Rechtbank
 • Rechtbank van billijkheid
 • Verkiezingscommissie
 • Uitvoerend
 • Rechterlijke macht
 • Rechtshandhaving
 • Juridisch onderwijs
  • Rechtenstudie
 • Categorie
 • Index
 • Schets
 • Portaal

Controle door de autoriteit Edit this at Wikidata

Nationale bibliotheken

 • Frankrijk (gegevens)
 • Duitsland
 • Verenigde Staten
 • Tsjechië

Andere

 • Gefacetteerde toepassing van vakterminologie
 • Nationaal Archief (VS)
 

Vragen en antwoorden

V: Wat is een proef?


A: Een rechtszaak is een situatie waarin twee mensen of twee groepen mensen argumenten aanvoeren en bewijzen presenteren aan een rechtbank om een probleem of geschil op te lossen.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3