Universele Huis van Gerechtigheid

Het Universele Huis van Gerechtigheid is de naam van een raad die de Bahá'í-gemeenschap leidt. Het werd beschreven door de persoon die het Bahá'í-geloof heeft gemaakt, Bahá'u'lláh, in zijn boeken en brieven. Hij noemde het het Opperste Huis van Gerechtigheid. Zijn zoon, `Abdu'l-Bahá noemde het het Universele Huis van Gerechtigheid, omdat het alle Bahá'ís zou gaan leiden. Er zullen andere "Huizen van Gerechtigheid" zijn voor elk land en elke stad, maar voor nu worden deze "Geestelijke Vergaderingen" genoemd.

Bahá'ís stemmen om de vijf jaar voor de leden van deze raad tijdens een speciaal feest dat tussen 20 april en 2 mei wordt gehouden.

Huis van het Universele Huis van Gerechtigheid in Haifa, Israël, de raad die de bahá'ís leidtZoom
Huis van het Universele Huis van Gerechtigheid in Haifa, Israël, de raad die de bahá'ís leidt


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3