Universele Huis van Gerechtigheid

Het Universele Huis van Gerechtigheid is de naam van een raad die de Bahá'í-gemeenschap leidt. Het werd beschreven door de persoon die het Bahá'í-geloof heeft gemaakt, Bahá'u'lláh, in zijn boeken en brieven. Hij noemde het het Opperste Huis van Gerechtigheid. Zijn zoon, `Abdu'l-Bahá noemde het het Universele Huis van Gerechtigheid, omdat het alle Bahá'ís zou gaan leiden. Er zullen andere "Huizen van Gerechtigheid" zijn voor elk land en elke stad, maar voor nu worden deze "Geestelijke Vergaderingen" genoemd.

Bahá'ís stemmen om de vijf jaar voor de leden van deze raad tijdens een speciaal feest dat tussen 20 april en 2 mei wordt gehouden.

Huis van het Universele Huis van Gerechtigheid in Haifa, Israël, de raad die de bahá'ís leidtZoom
Huis van het Universele Huis van Gerechtigheid in Haifa, Israël, de raad die de bahá'ís leidt

Vragen en antwoorden

V: Wat is het Universele Huis van Gerechtigheid?


A: Het Universele Huis van Gerechtigheid is een raad die de Bahá'í-gemeenschap leidt.

V: Wie heeft het Universele Huis van Gerechtigheid beschreven?


A: De persoon die het Bahá'í-geloof gemaakt heeft, Bahá'u'lláh, heeft het Universele Huis van Gerechtigheid in zijn boeken en brieven beschreven.

V: Hoe noemde Bahá'u'lláh het Universele Huis van Gerechtigheid?


A: Bahá'u'lláh noemde het Universele Huis van Gerechtigheid het Opperste Huis van Gerechtigheid.

V: Waarom noemde `Abdu'l-Bahá het het Universele Huis van Gerechtigheid?


Antwoord: `Abdu'l-Bahá noemde het het Universele Huis van Gerechtigheid omdat het alle Bahá'ís zou leiden.

V: Hoe worden andere "Huizen van Gerechtigheid" per land en stad genoemd?


A: Voorlopig worden andere "Huizen van Gerechtigheid" voor elk land en elke stad "Spirituele Vergaderingen" genoemd.

V: Hoe vaak stemmen Bahá'ís voor de leden van het Universele Huis van Gerechtigheid?


A: Bahá'ís stemmen elke vijf jaar voor de leden van het Universele Huis van Gerechtigheid tijdens een speciaal festival dat tussen 20 april en 2 mei gehouden wordt.

V: Wat is het belang van het Universele Huis van Gerechtigheid in het Bahá'í-geloof?


A: Het Universele Huis van Gerechtigheid is belangrijk in het Bahá'í-geloof omdat het leiding geeft aan en dient als bestuursorgaan voor de hele Bahá'í-gemeenschap.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3