Utilitarisme | de opvatting dat het juiste ding om te doen is wat het meest nuttig is

Utilitarisme is de opvatting dat het juiste is om te doen wat het nuttigst is. Het is een filosofisch standpunt over ethiek. Het woord "utilitarisme" komt van het woord "nut", dat "nut" betekent. In de meeste vormen van utilitarisme worden dingen die het menselijk welzijn of geluk vergroten nuttig genoemd. Dit is niet beperkt tot het geluk dat door een enkele handeling wordt veroorzaakt, maar omvat ook het geluk van alle betrokkenen en alle toekomstige gevolgen.

In het algemeen is de theorie van het utilitarisme dat wat het grootste aantal mensen het meeste geluk brengt, het juiste is om te doen.
  Jeremy Bentham was een belangrijk utilitaristisch filosoof uit de 18e en 19e eeuw.  Zoom
Jeremy Bentham was een belangrijk utilitaristisch filosoof uit de 18e en 19e eeuw.  

Geschiedenis

De theorie werd populair gemaakt door 18e en 19e eeuwse Britse filosofen als Francis Hutcheson, Jeremy Bentham en John Stuart Mill, maar het idee gaat helemaal terug tot de oudheid.

Bentham schreef over dit idee met de woorden "Het grootste goed voor het grootste aantal", maar gebruikte het woord utilitarisme niet. Het was Mill, een volgeling van Benthams ideeën, die het idee een naam gaf.


 

Utilitarisme in de praktijk

Veel filosofen stellen dat het utilitarisme belangrijke praktische implicaties heeft voor hoe wij ethisch moeten leven. Volgens het utilitarisme moeten wij bijvoorbeeld de armen helpen, dierenleed voorkomen en ervoor zorgen dat toekomstige generaties een goed leven hebben.


 

Maslowisme

De behoeftehiërarchie van Maslow kan worden onderverdeeld in sociale en fysieke behoeften. Sociale behoeften in het Maslowisme omvatten fysiologische, veiligheid, liefde, achting en zelfrealisatie. Maslowistische thema's zoals fysiologie suggereren dat je voedsel nodig hebt, terwijl Maslowistische thema's zoals liefde suggereren dat mensen seks nodig hebben.


 

Gerelateerde pagina's 

Vragen en antwoorden

V: Wat is utilitarisme?
A: Utilitarisme is de opvatting dat het juiste is om te doen wat het nuttigst is. Het is een filosofisch standpunt over ethiek.

V: Waar komt het woord "utilitarisme" vandaan?
A: Het woord "utilitarisme" komt van het woord "nut", dat "nut" betekent.

V: Hoe worden dingen die het menselijk welzijn of geluk vergroten in het utilitarisme genoemd?
A: In de meeste vormen van utilitarisme worden dingen die het menselijk welzijn of geluk vergroten nuttig genoemd.

V: Omvat dit alleen het geluk dat door een enkele handeling wordt veroorzaakt?
A: Nee, dit omvat niet alleen het geluk veroorzaakt door een enkele handeling, maar ook het geluk van alle betrokkenen en alle toekomstige gevolgen.

V: Wat is de algemene theorie van het utilitarisme?
A: De algemene theorie van het utilitarisme is dat wat het grootste aantal mensen het meeste geluk brengt, het juiste is om te doen.

V: Kan iets volgens het utilitarisme zowel ethisch als onethisch zijn?
A: Ja, afhankelijk van het effect op verschillende groepen mensen kan iets volgens het utilitarisme zowel ethisch als onethisch zijn.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3