Utilitarisme

Utilitarisme is een theorie in de filosofie over goede en foute handelingen. Volgens deze theorie is de moreel beste handeling de handeling die over het geheel genomen het meeste geluk of "nut" (usefulness) oplevert. Dit is niet beperkt tot het geluk dat door één enkele handeling wordt veroorzaakt, maar omvat ook het geluk van alle betrokken personen en alle toekomstige gevolgen.

De theorie komt er in wezen op neer dat een handeling te rechtvaardigen is als zij het grootste aantal mensen zoveel mogelijk geluk brengt.

De theorie werd populair gemaakt door 18e en 19e eeuwse Britse filosofen als Francis Hutcheson, Jeremy Bentham, en John Stuart Mill, maar het idee gaat helemaal terug tot de oudheid.

Bentham schreef over dit idee met de woorden "Het grootste goed voor het grootste aantal", maar gebruikte niet het woord utilitarisme. Het was Mill, een volgeling van Benthams ideeën, die het idee een naam gaf.

Meer lezen

  • Wiki Felicifia, een encyclopedie voor mensen die geloven in utilitarisme

AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3