Benzaiten

Benzaiten (弁才天, 弁財天) is de Japanse naam van de godin Saraswati. De aanbidding van Benzaiten kwam in de 6e tot 8e eeuw in Japan aan, voornamelijk door de Chinese vertalingen van de Soetra van het Gouden Licht.

Haar Sanskriet naam is "Sarasvatî Devî", wat "stromend water" betekent. Daarom is Benzaiten de godin van alles wat stroomt: water, woorden, spraak en muziek. De karakters die gebruikt werden om haar naam te schrijven toonden haar als de godin van de welsprekendheid. Door de Soetra van het Gouden Licht werd ze in Japan een beschermer van het volk. Uiteindelijk werd ze een van de zeven geluksgoden.

In de Rig-Veda (6.61.7) doodde Sarasvati de driekoppige slang, ook wel Vritra genoemd. Dit is waarschijnlijk een van de bronnen van Sarasvati/Benzaiten's nauwe band met slangen en draken in Japan. Ze heeft een heiligdom op het eiland Enoshima in Sagami Bay, ongeveer 50 kilometer ten zuiden van Tokio; en een vijfkopige draak en haar zijn de belangrijkste mensen in de Enoshima Engi, een geschiedenis van de heiligdommen op Enoshima geschreven door de Japanse boeddhistische monnik Kokei (皇慶). Volgens Kokei is Benzaiten de derde dochter van de drakenkoning van Munetsuchi (無熱池; letterlijk "meer zonder warmte"), het meer dat in een oude boeddhistische visie in het centrum van de wereld staat.

Standbeeld van Benzaiten
Standbeeld van Benzaiten


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3