Japans

Japans (日本語 "Nihon-go" in het Japans) is de officiële taal van Japan, in Oost-Azië. Japans behoort tot de Japanse taalfamilie, waartoe ook de bedreigde Ryukyuan-talen behoren. Eén theorie zegt dat Japans en Koreaans aan elkaar verwant zijn, maar de meeste taalkundigen denken dat niet meer. Andere theorieën over de oorsprong van het Japans zijn dat het gerelateerd is aan de Austronesische talen, de Dravidische talen, of de controversiële Altaïsche taalfamilie. Interessant is dat een andere term wordt gebruikt voor Japans als een cursus van studie door burgers: het is "kokugo" (国語), wat nationale taal betekent. Toch wordt Japans door de Japanners nog steeds aangeduid als 日本語.

De Japanners gebruiken drie aparte schrijfsystemen: hiragana, katakana en kanji. De eerste twee zijn fonetische systemen en tonen dus de uitspraak van Japanse woorden, en kanji is de Japanse variatie van Chinese karakters en toont de betekenis van Japanse woorden. De drie systemen worden door elkaar gebruikt, en alle drie de systemen zijn vaak in dezelfde zin te vinden. De drie systemen zijn elk gereserveerd voor verschillende doeleinden.

In het Engels is de volgorde van de woorden erg belangrijk. Bijvoorbeeld, de zinnen "Is het?" en "Het is." betekenen verschillende dingen. In het Japans worden verschillen vaak gemaakt door het toevoegen of veranderen van het einde van woorden. Een Japans woord heeft een stam die "body" wordt genoemd, en extra delen (achtervoegsels genoemd). Het veranderen van het achtervoegsel kan de betekenis of de grammatica van het woord veranderen.

Na de Tweede Wereldoorlog kwamen veel Engelse woorden in de Japanse taal terecht. Een voorbeeld hiervan is "アイスクリーム, aisukurīmu", wat "ijs" betekent.

Een replica van de Man'yōshū, de oudste bewaard gebleven verzameling Japanse poëzie uit de Nara-periode. Geschreven in Chinese karakters, het is in de Japanse taal.
Een replica van de Man'yōshū, de oudste bewaard gebleven verzameling Japanse poëzie uit de Nara-periode. Geschreven in Chinese karakters, het is in de Japanse taal.

Klinkt

Japanners hebben vijf klinkers die twee verschillende lengtes kunnen hebben. Ze zijn a, i, u, e, o. In IPA worden ze getranslitereerd als /a/, /i/, /ɯ/, /e/, /o/; en ze worden in het Engels uitgesproken als ah, ee, oo, eh, oh. Het verlengen van een klinker kan de betekenis van het woord veranderen: ojisan (おじさん, oom) en ojiisan (おじいさん, grootvader). Japans heeft een klank die lijkt op de Engelse l, maar het is ook als de Engelse r. (Daarom kan het voor veel Japanners moeilijk zijn om beide klanken te leren maken als ze Engels spreken). Japans heeft een geluid dat niet ongewoon is in het Engels en is meestal geschreven Tsu (つ). Dit geluid komt voor in "tsunami" (つなみ), het Japanse woord voor grote oceaangolven veroorzaakt door aardbevingen of extreem weer.

Grammatica

Als buitenlanders Japans spreken, is het belangrijk dat ze weten hoe formeel ze moeten zijn als ze met mensen spreken die je wel of niet kent. In Japan kan het als heel onbeleefd worden beschouwd als je niet formeel genoeg bent.

In het Japans gebruiken zinnen de woordvolgorde van het werkwoord subject-object-verb (SOV), dus het werkwoord staat aan het einde van de zin en het onderwerp staat aan het begin. Veel zinnen hebben geen onderwerp, en de luisteraar kan de op onderwerp gebaseerde context en de vorm van een werkwoord afleiden.

In het Japans heet Japan Nihon (日本), en de taal heet Nihongo (日本語) (-go betekent taal). Soms worden de woorden Nippon en Nippongo ook gebruikt, maar beide woorden worden nu als meer nationalistisch beschouwd, en Nihon is een neutraler woord. De kanji van het woord betekent "zon-oorsprong." Aangezien Japan aan de oostelijke rand van Azië ligt, voor waarnemers in China, kwam de zon op uit de richting van Japan. Daarom wordt Japan "Het land van de rijzende zon" genoemd.

Japans is een agglutinatieve taal, vooral in de werkwoorden. De woorden hebben een kort "lichaam" en voorvoegsels of achtervoegsels worden gemakkelijk toegevoegd om de betekenis te veranderen of te herdefiniëren.

Japanse woorden komen uit drie belangrijke bronnen. De eerste is wago (和語), wat inheemse Japanse woorden zijn en ook yamato kotoba genoemd kunnen worden (大和言葉). De tweede is kango (漢語), wat Chinese leenwoorden zijn. De derde is gairaigo (外来語), wat leenwoorden zijn die ontleend zijn aan andere talen dan het Chinees (meestal Engels sinds de Tweede Wereldoorlog).


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3