Walther Flemming

Walther Flemming (21 april 1843 - 4 augustus 1905) was een Duitse bioloog en een grondlegger van de cytogenetica.

Door gebruik te maken van kleurstoffen kon hij een structuur vinden die hij chromatine noemde. Hij identificeerde dat chromatine gecorreleerd was met draadachtige structuren in de celkern - de chromosomen (dat wil zeggen: het gekleurde lichaam). Edouard Van Beneden (1846-1910) had ze ook onafhankelijk van elkaar geobserveerd.

Flemming onderzocht het proces van celdeling en de verdeling van chromosomen naar de dochterkernen, een proces dat hij mitose noemde van het Griekse woord voor draad. Hij zag echter geen splitsing in identieke helften, de dochterchromatiden. Hij bestudeerde mitose, zowel in het leven als in gekleurd preparaat, met als bron van biologisch materiaal de vinnen en kieuwen van salamanders. Deze resultaten werden voor het eerst gepubliceerd in 1878 en in 1882 in het rudimentaire boek Zellsubstanz, Kern en Zelltheilung (1882; Celstof, kern en celdeling). Op basis van zijn ontdekkingen vermoedde Flemming voor het eerst dat alle celkernen uit een andere voorgangerskern kwamen (hij bedacht de term omnis nucleus e nucleo, naar Virchow's omnis cellula e cellula).

Flemming was zich niet bewust van het werk van Gregor Mendel (1822-1884) over erfelijkheid, dus hij legde geen verband tussen zijn waarnemingen en de genetische erfenis. Er zouden twee decennia voorbijgaan voordat de betekenis van Flemming's werk werkelijk werd gerealiseerd met de herontdekking van Mendel's regels. Zijn ontdekking van mitose en chromosomen wordt beschouwd als een van de 100 belangrijkste wetenschappelijke ontdekkingen aller tijden, en een van de 10 belangrijkste ontdekkingen in de celbiologie.Walther FlemmingZoom
Walther Flemming

Tekening van een Chironomus (mug) speekselkliercel gepubliceerd door Walther Flemming in 1882. De kern bevat polytene chromosomen zoals die van Drosophila.Zoom
Tekening van een Chironomus (mug) speekselkliercel gepubliceerd door Walther Flemming in 1882. De kern bevat polytene chromosomen zoals die van Drosophila.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3