Golf

Een golf is een verstoring in het medium waardoor de deeltjes van het medium een trillende beweging om hun gemiddelde positie ondergaan. De beweging herhaalt zich in gelijke tijdsintervallen en kan worden beschreven door een periodieke functie.

Golven spelen een belangrijke rol in ons dagelijks leven. Dit komt omdat golven een drager zijn van energie en informatie over grote afstanden. Voor golven is een oscillerende of trillende bron nodig. Oppervlaktegolven van oceanen waren de eerste bekende golven. Later werden andere soorten ontdekt.

 

Soorten golven

  • In de natuurkunde en techniek draagt een golf (fysica) energie die zichtbaar licht, geluid en vele andere dingen creëert.

Er zijn twee categorieën golven.

  • Mechanische golven
  • Elektromagnetische golven

Mechanische golven

Golven die voor hun voortplanting een medium nodig hebben, worden mechanische golven genoemd.

Bijvoorbeeld:

Watergolven, geluidsgolven, en golven geproduceerd op de snaar en de veer.

  • Aardbevingen produceren seismische golven
  • Een golf in het water, zoals een oceaangolf, is een verstoring aan het oppervlak (de bovenkant) van het water,

Elektromagnetische golven

Golven die voor hun voortplanting geen medium nodig hebben, worden elektromagnetische golven genoemd.

Bijvoorbeeld:

 

Disambiguation icon

Deze disambiguatiepagina bevat artikelen die geassocieerd zijn met de titel Wave.
Als een interne link u hierheen heeft geleid, kunt u de link wijzigen zodat deze direct naar het bedoelde artikel verwijst.

 

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3