Aardbeving

Een aardbeving is de plotselinge beweging van de tektonische platen van de aarde, met als gevolg het schudden van de grond. Dit schudden kan leiden tot schade aan verschillende structuren zoals gebouwen en verdere afbraak van het aardoppervlak.

De studie van aardbevingen wordt seismologie genoemd. Aardbevingen zijn meestal vrij kortstondig, maar er kunnen er veel zijn in een kort tijdsbestek. Het plotseling vrijkomen van spanning in de tektonische platen stuurt golven van energie die door de aarde reizen. De seismologie bestudeert de oorzaak, de frequentie, het type en de grootte van aardbevingen.

Er zijn grote aardbevingen en kleine aardbevingen. Grote aardbevingen kunnen gebouwen neerhalen en doden en gewonden veroorzaken. Aardbevingen worden gemeten met behulp van waarnemingen van seismografen. De omvang van een aardbeving en de intensiteit van de beving wordt meestal op de schaal van Richter gerapporteerd. De Richter-schaal is uitgevonden door Charles Francis Richter in 1935. Op de schaal is 2 nauwelijks waarneembaar en magnitude 5 (of meer) veroorzaakt schade over een groot gebied.

Een aardbeving onder de oceaan kan een tsunami veroorzaken, die net zoveel verwoesting kan aanrichten als de aardbeving zelf in bergachtige gebieden. Aardbevingen kunnen ook aardverschuivingen veroorzaken. Aardbevingen maken deel uit van de natuurlijke rotscyclus van de aarde. De impact van een aardbeving kan worden gemeten met een seismometer. Deze detecteert de veroorzaakte trillingen en zet deze bewegingen op een seismograaf. De sterkte, of de grootte, van een aardbeving wordt gemeten met behulp van de schaal van Richter. De schaal van Richter is genummerd 0-9. De grootste aardbeving ooit gemeten was een 9,5 op de schaal a 10 is nooit geregistreerd.

Wetenschappers kunnen een aardbeving niet voorspellen voordat deze plaatsvindt. Maar we weten wel waar aardbevingen in de toekomst kunnen gebeuren, zoals dicht bij breuklijnen. Een aardbeving onder de oceaan kan een tsunami veroorzaken, dit kan net zoveel verwoesting aanrichten als de aardbeving zelf.

Schade door de aardbeving in San Francisco, Californië, ergens in 1906.
Schade door de aardbeving in San Francisco, Californië, ergens in 1906.

Geschiedenis

Aardbevingen treffen soms steden en doden honderden of duizenden mensen. De meeste aardbevingen gebeuren langs de Pacifische Vuurring, maar de grootste gebeuren meestal op andere plaatsen. Tectonisch actieve plaatsen zijn plaatsen waar aardbevingen of vulkaanuitbarstingen vaak voorkomen.

Oorzaken van een aardbeving

Aardbevingen worden veroorzaakt door tektonische bewegingen in de aardkorst. De belangrijkste oorzaak is wanneer tektonische platen over elkaar heen rijden, wat orogenese (bergbouw) en zware aardbevingen veroorzaakt.

De grenzen tussen bewegende platen vormen de grootste breukvlakken op aarde. Als ze blijven plakken, leidt beweging tussen de platen tot een toenemende spanning. Dit gaat door tot de spanning stijgt en breekt, waardoor het plotseling mogelijk wordt om over het vergrendelde deel van de breuk te glijden. Hierdoor komt de opgeslagen energie als schokgolven vrij. De San Andreas-fout in San Francisco en de Riftdal-fout in Afrika zijn dit soort fouten. 1. 2. Vulkanische aardbevingen : Aardbevingen die veroorzaakt worden door vulkaanuitbarstingen zijn behoorlijk verwoestend. Deze zijn echter beperkt tot gebieden met actieve vulkanen. 2. 2. Instortingsaardbevingen : In gebieden met intense mijnbouwactiviteiten storten vaak de daken van ondergrondse mijnen in en vinden kleine bevingen plaats. Deze worden ingestorte aardbevingen genoemd.

 

Typen aardbevingsfouten

Er zijn drie belangrijke soorten geologische defecten die een aardbeving kunnen veroorzaken: normale, omgekeerde (stuwkracht) en slagslip. Normale breuken komen vooral voor in gebieden waar de korst wordt verlengd. Omgekeerde fouten komen voor in gebieden waar de korst wordt ingekort. Strike-slip fouten zijn steile constructies waarbij de twee zijden van de breuk horizontaal langs elkaar heen glijden.

Replica van een oude seismometer met slinger die gevoelig is voor grondschokken. In Luoyang in 133 AD, ontdekte het een aardbeving 400 tot 500 km (250 tot 310 mi) verderop.
Replica van een oude seismometer met slinger die gevoelig is voor grondschokken. In Luoyang in 133 AD, ontdekte het een aardbeving 400 tot 500 km (250 tot 310 mi) verderop.

Aardbevingsclusters

De meeste aardbevingen maken deel uit van een sequentie, gerelateerd aan elkaar in termen van locatie en tijd. De meeste aardbevingsclusters bestaan uit kleine bevingen die weinig tot geen schade veroorzaken, maar er is een theorie dat aardbevingen in een regelmatig patroon kunnen terugkeren.

Een voorsprong is een aardbeving die optreedt voor een grotere aardbeving, de zogenaamde hoofdschok.

Een naschok is een aardbeving die plaatsvindt na een eerdere aardbeving, de hoofdschok. Een naschok is in hetzelfde gebied van de hoofdschok, maar altijd van een kleinere omvang. Naschokken worden gevormd als de korst zich aanpast aan de effecten van de hoofdschok.

Aardbevingszwermen zijn opeenvolgingen van aardbevingen die in een bepaald gebied in korte tijd toeslaan. Ze verschillen van aardbevingen, gevolgd door een reeks naschokken, doordat geen enkele aardbeving in de reeks duidelijk de belangrijkste schok is, zodat geen enkele aardbeving een bijzonder hoge kracht heeft dan de andere. Een voorbeeld van een aardbevingszwerm is de activiteit in 2004 in Yellowstone National Park.

Soms treedt een reeks aardbevingen op in een soort aardbevingsstorm, waarbij de aardbevingen een breuk in clusters veroorzaken, elk veroorzaakt door het schudden of de spanningsverspreiding van de vorige aardbevingen. Net als bij naschokken, maar dan op aangrenzende breuklijnen, komen deze stormen in de loop der jaren voor, waarbij sommige van de latere aardbevingen net zo schadelijk zijn als de eerste. Een dergelijk patroon deed zich voor in de Noord-Anatolische breuk in Turkije in de 20e eeuw.

Tsunami

Tsunami of een keten van snel bewegende golven in de oceaan, veroorzaakt door krachtige aardbevingen, is een zeer ernstige uitdaging voor de veiligheid van de mensen en voor de techniek van aardbevingen. Die golven kunnen de kustgebieden overspoelen, huizen vernielen en zelfs hele steden wegvagen. Dit is een gevaar voor de hele mensheid.

Helaas kunnen tsunami's niet worden voorkomen. Er zijn echter wel waarschuwingssystemen die de bevolking kunnen waarschuwen voordat de grote golven het land bereiken, zodat ze genoeg tijd hebben om zich in veiligheid te brengen.

Media afspelen Animatie van de tsunami van Sendai in 2011.
Media afspelen Animatie van de tsunami van Sendai in 2011.

Aardbevingbestendig maken

Aardbevingsbestendige gebouwen zijn gebouwd om de vernietigende kracht van een aardbeving te weerstaan. Dit is afhankelijk van het type constructie, de vorm, de massaverdeling en de stijfheid. Er worden verschillende combinaties gebruikt. Vierkante, rechthoekige en schelpvormige gebouwen zijn beter bestand tegen aardbevingen dan wolkenkrabbers. Om de belasting te verminderen, kan de begane grond van een gebouw worden ondersteund door extreem stijve, holle kolommen, terwijl de rest van het gebouw wordt ondersteund door flexibele kolommen binnenin de holle kolommen. Een andere methode is het gebruik van rollen of rubber pads om de basiskolommen van de grond te scheiden, zodat de kolommen tijdens een aardbeving evenwijdig aan elkaar kunnen schudden.

Om te voorkomen dat een dak instort, maken de bouwers het dak van lichtgewicht materialen. Buitenmuren worden gemaakt met sterkere en meer gewapende materialen zoals staal of gewapend beton. Tijdens een aardbeving kunnen flexibele ramen helpen om de ramen bij elkaar te houden zodat ze niet breken.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3