Radiogolf

Radiogolven maken deel uit van het elektromagnetisch spectrum. Deze golven zijn pakketten energie met verschillende golflengten, vergelijkbaar met zichtbare lichtgolven, röntgenstralen of gammastralen, behalve langer.

Een radiogolf is, net als andere elektromagnetische golven, vergelijkbaar met een oceaanoppervlaktegolf of een ander type golf. Beide soorten golven hebben een heuvel- en dalvorm en herhalen zich steeds opnieuw. Een golflengte wordt gemeten als de afstand van de top van een heuvelkam tot de top van de naburige heuvelkam. Terwijl de golflengte van het zichtbare licht erg klein is, minder dan een micrometer en veel minder dan de dikte van een mensenhaar, kunnen radiogolven een golflengte hebben van enkele centimeters tot enkele meters. Ze hebben ook een radiofrequentie.

De kleinste radiogolven worden microgolven genoemd. Korte golven zijn niet zo klein. Er zijn ook middelgrote en lange golven. Antennes die ontworpen zijn om radiogolven te verzenden en te ontvangen zijn meestal vergelijkbaar in grootte met de golflengte die ze moeten gebruiken. Veel radio-antennes (zoals die op auto's) zijn lang gemaakt omdat ze signalen ontvangen van FM-radio (een paar meter, enkele meters) of AM-radio (honderden meters, ongeveer duizend voet).

Sinds de 19e eeuw worden door de mens gemaakte radiogolven gebruikt voor communicatie. Radar werd ontwikkeld in de 20e eeuw, waarbij gebruik werd gemaakt van radiogolven om verre objecten te 'zien' door golven van een object af te stoten en te zien hoe lang het duurt voordat de golven terugkomen. Radio's gebruiken deze golven ook om informatie te verzenden en te ontvangen.

Radiogolven van andere planeten werden voor het eerst ontdekt in de jaren dertig van de vorige eeuw door Karl Guthe Jansky, werkzaam voor Bell Laboratories. Bell detecteerde ruis (elektronica) op radiokanalen, en liet Jansky proberen de bron van deze ruis, of storing, te vinden. Na het identificeren van ruis die afkomstig was van de bliksem, besteedde hij veel tijd aan het onderzoeken van de rest. Verrassend genoeg kwam een deel van de storing uit de ruimte! Deze ontdekking leidde er uiteindelijk toe dat astronomen samen met lichtgolven naar radiogolven keken om dingen aan de hemel te vinden. Deze radioastronomen gebruiken gigantische radiotelescopen, in de vorm van satellietschotels, om de golven te verzamelen en te bestuderen.

Radiogolven worden vandaag de dag voor veel dingen gebruikt. Omroep- en communicatiesatellieten en mobiele telefoons en veel computers communiceren via radiogolven.

Vragen en antwoorden

V: Wat is een radiogolf?


A: Een radiogolf is een energiepakket met een specifieke golflengte, vergelijkbaar met zichtbare lichtgolven, röntgenstralen of gammastralen, maar dan langer. Hij heeft dezelfde heuvel- en dalvorm als andere soorten golven.

V: Hoe worden golflengten gemeten?


A: Golflengten worden gemeten als de afstand van de top van een kam tot de top van de naburige kam.

V: Hoe groot zijn radiogolven in vergelijking met zichtbare lichtgolven?


A: Zichtbare lichtgolven hebben een zeer kleine golflengte, minder dan een micrometer en veel minder dan de dikte van een menselijke haar, terwijl radiogolven een golflengte kunnen hebben van een paar centimeter tot enkele meters.

V: Wat zijn microgolven?


A: Microgolven zijn de kleinste soort radiogolven.

V: Wat is de kortegolf?


A: De kortegolf is niet zo klein als de microgolven, maar nog steeds kleiner dan de middengolf en de langegolf.

V: Hoe hangt de grootte van een antenne samen met het doel waarvoor hij is ontworpen?


A: Antennes voor het zenden en ontvangen van radiogolven zijn gewoonlijk even groot als de golflengte waarvoor zij bestemd zijn. Zo kunnen antennes die worden gebruikt voor FM- of AM-radiosignalen respectievelijk enkele meters of zelfs tot ongeveer duizend meter lang zijn.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3