Aashto

AASHTO betekent American Association of State Highway and Transportation Officials. Het is een normeringsorgaan dat specificaties, protocollen voor kwaliteitscontrole en richtlijnen publiceert die worden gebruikt bij het ontwerpen en bouwen van snelwegen in de Verenigde Staten. Ondanks haar naam vertegenwoordigt de vereniging niet alleen snelwegen, maar ook lucht-, spoor-, water- en openbaar vervoer.

Hoewel de AASHTO geen overheidsorgaan is, bezit zij quasi-overheidsbevoegdheden in die zin dat de organisaties die haar leden leveren, gewoonlijk de meeste AASHTO-besluiten gehoorzamen.

Naast haar publicaties voert AASHTO onderzoeksprojecten uit of werkt zij daaraan mee.

Een blik op het Los Angeles snelweg systeem.Zoom
Een blik op het Los Angeles snelweg systeem.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3