Bouw

Bouwen is het proces van het optrekken of assembleren van een gebouw of infrastructuur op een locatie. In het algemeen zijn er drie soorten bouwwerken:

  1. Bouw
  2. Zware/civiele bouw
  3. Industriële bouw

De bouw van gebouwen is het proces waarbij structuur wordt toegevoegd aan onroerend goed. De industriële bouw, hoewel een relatief klein deel van de gehele bouwsector, is een zeer belangrijk onderdeel.

  Bouw van een prefab huis.  Zoom
Bouw van een prefab huis.  

Geschiedenis

De eerste gebouwen waren hutten en schuilplaatsen, gebouwd met de hand of met eenvoudig gereedschap. Toen de steden in de Bronstijd groeiden, ontstond er een klasse van professionele ambachtslieden. Soms werden slaven gebruikt voor bouwwerkzaamheden. In de Middeleeuwen werden deze georganiseerd in gilden. In de 19e eeuw verschenen door stoom aangedreven machines, en later diesel- en elektrisch aangedreven voertuigen zoals kranen, graafmachines en bulldozers.

De moderne bouw bestaat consequent uit materialen als glas, staal, beton en bakstenen. Het is dus gemakkelijk om eenvoudige vormen te bouwen, zoals eenvoudige kubusvormen. De nieuwe stijl van architectuur is gebaseerd op het economische basisprincipe:

  • Sociale economie: De noodzaak om huizen te bouwen heeft tot gevolg dat er te veel huizen worden gebouwd en dat er minder bijzondere huizen komen. Versieringen en ornamenten waren niet belangrijk.
  • Constructieve economie: De reductie van benodigde punten en oppervlakten maakt nieuwe mogelijkheden mogelijk. Dat resulteert in meer vrije vormen met hetzelfde werk.
  • Stilistische economie: De huizen vertegenwoordigen universaliteit en objectiviteit en zijn een product van de kunst.
 Een huis in deze stijl  Zoom
Een huis in deze stijl  

Verwante pagina's

  • Architectuur
  • Bouwvoorschriften
  • Projectbeheer
  • Civiele techniek
 

Vragen en antwoorden

V: Wat is constructie?


A: Constructie is het proces van het bouwen of optrekken van eender welke infrastructuur of gebouw op een site.

V: Wat zijn de drie soorten constructie?


A: De drie soorten constructie zijn bouwconstructie, zware/civiele constructie en industriële constructie.

V: Wat is bouwconstructie?


A: De bouw van een gebouw is het proces waarbij structuur wordt toegevoegd aan onroerend goed. Het gaat om de bouw van gebouwen, zoals woningen of commerciële panden.

V: Wat is zware/civiele bouw?


A: Zware/civiele bouw omvat de bouw van grootschalige infrastructuurprojecten, zoals snelwegen, bruggen en dammen.

V: Wat is industriële bouw?


A: Industriële bouw is een relatief klein onderdeel van de bouwindustrie, maar wel een belangrijk onderdeel. Het gaat om de bouw van fabrieken, raffinaderijen en fabrieken.

V: Wat is het belang van industriële bouw?


A: Industriële bouw speelt een vitale rol in de economie door faciliteiten te leveren voor de productie van goederen en diensten.

V: Wat zijn enkele voorbeelden van industriële bouwprojecten?


A: Voorbeelden van industriële bouwprojecten zijn de bouw van fabrieken, raffinaderijen en fabrieken.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3