Aegisthus

Aegisthus (of Aigisthos) was een figuur in de Griekse mythologie. Hij is bekend uit twee bronnen. De eerste is de Odyssee van Homerus, ongeveer aan het eind van de 8e eeuw v. Chr. De tweede uit Aeschylus' Oresteia, geschreven in de 5e eeuw v. Chr.

Terwijl Agamemnon Troje belegerde, nam zijn koningin Klytemnestra Aegisthus tot minnaar. Het paar doodde Agamemnon toen hij terugkeerde. Aegisthus regeerde nog zeven jaar voordat hij door Agamemnon's zoon Orestes werd gedood. Dit is een deel van het verhaal van de Orestia.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3