Odyssee

De Odyssee is een belangrijk Oudgrieks episch gedicht. Het werd geschreven door Homerus, als een vervolg op de Ilias. Oorspronkelijk was het een mondeling episch gedicht uit het Myceense Griekenland, ongeveer in de 11e eeuw v. Chr. De held van het gedicht is Odysseus, of Odysseus zoals hij in het Latijn wordt genoemd; het gedicht is mythologisch, niet historisch.

Het gedicht is het verhaal over de tien jaar durende thuisreis van Odysseus naar Ithaca na de Trojaanse oorlog. De Trojaanse oorlog is het onderwerp van de Ilias. Tegelijkertijd moet zijn vrouw Penelope een heleboel mannen afweren die met haar willen trouwen; en zijn zoon Telemachos gaat naar hem op zoek.

Onderweg moeten Odysseus en zijn mannen vechten tegen monsters en vele andere gevaren. De belangrijkste gebeurtenissen (plaatsen waar hij komt, wezens en mensen die hij ontmoet) van Odysseus' reis zijn:

Het begin van de OdysseeZoom
Het begin van de Odyssee

Verhaal

De cycloop

Op zijn thuisreis komt Odysseus terecht op het eiland van de cycloop Polyphemus. Ze gaan zijn grot binnen bij het zien van schapen, kaas en melk. Polyphemus vangt hen en eet enkele van Odysseus' mannen op. Odysseus misleidt en verblindt hem en ze ontsnappen. De cycloop bidt tot zijn vader Poseidon dat Odysseus niet naar Ithaka zal terugkeren en dat hij, als hij toch thuis zou komen, al zijn mannen en zijn schip zou verliezen en thuis in de problemen zou komen. Dit gebed werd de plotlijn van de Odyssee.

De Sirenen

Odysseus en zijn schip moeten het eiland van de Sirenen passeren. De Sirenen zongen altijd heel mooi, dus zeelui probeerden naar hen toe te gaan, maar hun schepen werden vernietigd, en ze zouden sterven. Odysseus zegt tegen zijn mannen dat ze was in hun oren moeten doen, zodat ze het gezang van de sirenen niet kunnen horen. Ook laat hij zijn mannen hem vastbinden aan de mast van het schip, zodat hij niet naar de sirenen kan gaan als hij hun gezang hoort. Zijn mannen kunnen dan naar Odysseus kijken en zien wanneer hij de sirenes niet meer hoort, omdat hij dan weer rustig is. Dan kunnen ze de was uit zijn oren halen, en Odysseus bevrijden.

Calypso

Na zijn ontsnapping uit zee, en de dood van zijn mannen, komt Odysseus op het eiland Ogygia. Op dit eiland woont de nimf Calypso, en Odysseus verbleef zeven jaar bij haar. Maar toen kwam de god Hermes en vertelde haar dat de goden hadden gezegd dat ze Odysseus moest laten gaan. Calypso beloofde Odysseus onsterfelijkheid (dat hij eeuwig zou leven) als hij bleef, maar hij wilde terug naar zijn vrouw Penelope. Dus bouwde Odysseus een vlot en verliet haar.

De Phaeaciërs

Na een storm komt Odysseus op het eiland van de Phaeaciërs. Daar wordt hij gevonden door de dochter van de koning, Nausicaä. Nausicaä brengt hem naar het paleis van haar vader, koning Alkinoos. Tijdens zijn verblijf daar vertelt Odysseus het verhaal van zijn reis. Hierna geeft Alkinoos Odysseus een schip en stuurt hem naar huis, naar Ithaka.

Terug naar huis.

Al die tijd heeft Penelope de vrijers op afstand gehouden met een list (truc). Ze belooft "Ik zal kiezen wanneer ik klaar ben met het weven van deze doek", de doek is een begrafenisdoek voor Odysseus' vader. Maar elke avond raapt haar dienares het werk van de vorige dag weer uit. Het verhaal wordt nog realistischer doordat Penelope rusteloos wordt. De godin Athena zorgt ervoor dat Penelope de behoefte voelt zich te vertonen, en het vuur van de vrijers' begeerte aan te wakkeren.

Odysseus keert uiteindelijk terug naar Ithaca, waar hij zich vermomt als bedelaar. Hij gaat naar zijn huis en ontmoet zijn zoon Telemachus. Samen doden ze de vrijers, die Penelope proberen te huwen om zijn koninkrijk te bemachtigen. Later komen de families van de vrijers om Odysseus uit wraak te doden. De godin Athena helpt Odysseus door hen te doen stoppen en de strijd op te geven.

Odysseus in de grot van PolyphemusZoom
Odysseus in de grot van Polyphemus

Odysseus en de Sirenen, door J. W. WaterhouseZoom
Odysseus en de Sirenen, door J. W. Waterhouse

Calypso en HermesZoom
Calypso en Hermes

Homerus, Odyssee, 3e kwart van de 15e eeuw (British Library)Zoom
Homerus, Odyssee, 3e kwart van de 15e eeuw (British Library)

Vragen en antwoorden

V: Wat is de Odyssee?


A: De Odyssee is een belangrijk Oudgrieks episch gedicht.

V: Wie is de auteur van De Odyssee?


A: De auteur van De Odyssee is Homerus.

V: Wie is de held van De Odyssee?


A: De held van De Odyssee is Odysseus, of Odysseus zoals hij in het Latijn genoemd wordt.

V: Is De Odyssee een historisch of mythologisch gedicht?


A: De Odyssee is een mythologisch gedicht, geen historisch.

V: Wat is het onderwerp van de Ilias?


A: Het onderwerp van de Ilias is de Trojaanse oorlog.

V: Hoe lang duurt de terugreis van Odysseus naar Ithaka?


A: Odysseus' thuisreis naar Ithaka duurt tien jaar.

V: Wat zijn enkele van de gevaren die Odysseus en zijn mannen tijdens hun reis in De Odyssee tegenkomen?


A: Odysseus en zijn mannen komen tijdens hun reis in De Odyssee monsters en vele andere gevaren tegen, zoals het afweren van mannen die met Penelope, Odysseus' vrouw, willen trouwen, en Telemachos, Odysseus' zoon, die op zoek is naar zijn vader.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3