Zegen

Een zegen is een manier om geluk te wensen voor een persoon. Soms wordt in religieuze rituelen gezegd dat de God degenen zegent die goed zijn, of dat mensen God kunnen zegenen. In het Jodendom zegenen ze God over wijn. De priesters kunnen ook religieuze voorwerpen zegenen om ze heilig te maken.

Het gezegde "zegen je" wordt vaak gebruikt als iemand niest. Dit wordt gedaan omdat er een traditie is die wordt gedragen door het bijgeloof dat de ziel van een persoon uit zijn of haar mond en neus komt als hij of zij niest. De mensen geloofden dat het gezegde "God zegene u", of kortweg "zegen u", de ziel weer naar binnen zou doen gaan. Ze wensen de persoon veel geluk, zodat hun ziel terug kan komen.

Mensen denken ook dat als er ongewoon veel geluk of een wonder tot hen komt, het een zegen is. Als sommige mensen bijvoorbeeld een kind willen, maar moeite hebben om zwanger te worden, zou het als een zegen van God kunnen worden beschouwd als ze uiteindelijk een kind krijgen.

Iemand zegenen is toestemming geven. Een man kan bijvoorbeeld de ouders van zijn vriendin om hun zegen vragen voordat hij haar ten huwelijk vraagt.

Zegeningen worden vaak gezien als het tegenovergestelde van een vloek.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3