Cellobiose

Cellobiose is een soort suiker.

Dit woord komt uit de biochemie en cellobiose maakt deel uit van de disacharide groep van suikers. Deze suiker werd cellose genoemd.

Cellobiose wordt gemaakt van cellulose, dat uit de cellen van planten komt. Dingen die veel cellulose bevatten zijn goed voor het maken van cellobiose, zoals katoen of papier. Water en cellulose maken cellobiose: dit proces wordt hydrolyse genoemd.

Pure cellobiose is een wit poeder. Mensen kunnen cellobiose niet metaboliseren.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3