Congres van Wenen

Het Congres van Wenen was een conferentie van ambassadeurs van de grote mogendheden van Europa. Het werd gehouden in Wenen van 1 november 1814 tot 8 juni 1815. Voorzitter was de Oostenrijkse staatsman Klemens Wenzel von Metternich.

Het doel ervan was een besluit te nemen over de politieke situatie in Europa na de nederlaag van Napoleon. Om precies te zijn is er nooit een "Congres van Wenen" geweest. In plaats daarvan waren er besprekingen in informele sessies tussen de grote mogendheden.

Het Congres wilde de hele vorm van Europa na de Napoleontische oorlogen bepalen, met uitzondering van de voorwaarden voor de vrede met Frankrijk, waarover reeds was beslist in het Verdrag van Parijs, dat enkele maanden eerder, op 30 mei 1814, was ondertekend.

De vier zegevierende mogendheden hoopten de Fransen van deelname aan de onderhandelingen uit te sluiten, maar Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord slaagde er in de eerste weken van de onderhandelingen in "haar binnenraden" te geraken.

Het Congres van Wenen door Jean-Baptiste Isabey, 1819.
Het Congres van Wenen door Jean-Baptiste Isabey, 1819.

Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord.
Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3