Vervoeging

Conjugaties zijn vormen van werkwoorden die worden veranderd om overeen te stemmen met het onderwerp dat de actie uitvoert die door het werkwoord wordt beschreven. Meestal blijft het grootste deel van het woord hetzelfde, maar de uitgangen veranderen. De meeste vervoegingen volgen een soort patroon in de taal.

Voorbeeld: Frans werkwoord voor 'eten'- "manger" (stam: mang) ("manger" is de infinitief van het werkwoord. De infinitief is de ongeconjugeerde vorm van het werkwoord, letterlijk de "to do" iets vorm zoals lopen, spelen, eten. In het Engels zegt men niet "I like eat" maar moet men zeggen "I like to eat". Zowel in het Engels als in het Frans ("J'aime manger") zou in dit geval de infinitiefvorm van het werkwoord gebruikt worden.

Het patroon hier is dat de "er" uit het werkwoord wordt verwijderd en vervangen door een andere uitgang, afhankelijk van het onderwerp (wie eet er). Dit patroon is goed voor veel Franse vervoegingen, maar niet allemaal, en in andere talen zullen de vervoegingspatronen heel anders zijn.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3