Vervoeging

Conjugaties zijn vormen van werkwoorden die worden veranderd om overeen te stemmen met het onderwerp dat de actie uitvoert die door het werkwoord wordt beschreven. Meestal blijft het grootste deel van het woord hetzelfde, maar de uitgangen veranderen. De meeste vervoegingen volgen een soort patroon in de taal.

Voorbeeld: Frans werkwoord voor 'eten'- "manger" (stam: mang) ("manger" is de infinitief van het werkwoord. De infinitief is de ongeconjugeerde vorm van het werkwoord, letterlijk de "to do" iets vorm zoals lopen, spelen, eten. In het Engels zegt men niet "I like eat" maar moet men zeggen "I like to eat". Zowel in het Engels als in het Frans ("J'aime manger") zou in dit geval de infinitiefvorm van het werkwoord gebruikt worden.

Het patroon hier is dat de "er" uit het werkwoord wordt verwijderd en vervangen door een andere uitgang, afhankelijk van het onderwerp (wie eet er). Dit patroon is goed voor veel Franse vervoegingen, maar niet allemaal, en in andere talen zullen de vervoegingspatronen heel anders zijn.

Vragen en antwoorden

V: Wat zijn conjugaties?


A: Vervoegingen zijn vormen van werkwoorden die worden aangepast aan het onderwerp dat de actie uitvoert die door het werkwoord wordt beschreven.

V: Wat blijft meestal hetzelfde als een werkwoord wordt vervoegd?


A: Meestal blijft het grootste deel van het woord, of de stam, hetzelfde, maar de uitgangen veranderen.

V: Volgen de meeste vervoegingssystemen een patroon binnen een taal?


A: Ja, de meeste vervoegingssystemen volgen een soort patroon binnen de taal.

V: Wat is de infinitiefvorm van een werkwoord?


A: De infinitiefvorm van een werkwoord is de niet-geconjugeerde vorm van het werkwoord, letterlijk de "iets doen" vorm, zoals lopen, spelen, eten.

V: Kan "I like eat" gebruikt worden in het Engels?


A: Nee, "I like eat" is grammaticaal niet correct in het Engels. In plaats daarvan moet men zeggen "I like to eat".

V: In welk geval kan de infinitiefvorm van een werkwoord zowel in het Engels als in het Frans worden gebruikt?


A: De infinitiefvorm van een werkwoord wordt zowel in het Engels als in het Frans gebruikt om aan te geven dat het onderwerp de door het werkwoord beschreven handeling graag wil doen.

V: Gebruiken alle talen hetzelfde patroon voor de vervoeging van werkwoorden?


A: Nee, de vervoegingspatronen verschillen sterk in andere talen, en zelfs in sommige gevallen binnen dezelfde taal.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3