Gabriel Fahrenheit

Daniel Gabriel Fahrenheit (1686-1736) was een Duits natuurkundige. Hij werd bekend door de nauwkeurige instrumenten die hij maakte. De graad Fahrenheit is naar hem genoemd. Hij was de eerste die in staat was de temperatuur met precisie te bepalen. Zijn thermometers gebruikten eerst ethylalcohol, maar later schakelde hij over op het gebruik van kwik. Toen hij een artikel las van Guillaume Amontons over het gebruik van kwik in barometers, kreeg hij het idee om die stof te gebruiken voor zijn thermometers. Hij ijkte ze op een temperatuur die hij gemakkelijk kon produceren, -17,8 C.

In het jaar 1721 ontdekte hij dat water tot onder het vriespunt kan worden afgekoeld zonder dat het in ijs verandert.

Fahrenheit ontwikkelde ook een hydrometer, een pycnometer en een hypsobarometer

Daniel Gabriel FahrenheitZoom
Daniel Gabriel Fahrenheit

Herdenkingsplaquette in Den Haag, waar hij begraven ligtZoom
Herdenkingsplaquette in Den Haag, waar hij begraven ligt

Vragen en antwoorden

V: Wie was Daniel Gabriel Fahrenheit?


A: Daniel Gabriel Fahrenheit was een Duitse natuurkundige die in Nederland werkte en bekend werd om de nauwkeurige instrumenten die hij maakte.

V: Wat is de graad Fahrenheit?


A: De graad Fahrenheit is een meeteenheid voor temperatuur die genoemd is naar Daniel Gabriel Fahrenheit.

V: Welke stof gebruikte Fahrenheit oorspronkelijk in zijn thermometers?


A: Fahrenheit gebruikte oorspronkelijk ethylalcohol in zijn thermometers.

V: Hoe kwam Fahrenheit op het idee om kwik in zijn thermometers te gebruiken?


A: Fahrenheit kwam op het idee om kwik in zijn thermometers te gebruiken na het lezen van een artikel van Guillaume Amontons over het gebruik van kwik in barometers.

V: Op welke temperatuur kalibreerde Fahrenheit zijn kwikthermometers?


A: Fahrenheit kalibreerde zijn kwikthermometers op een koude temperatuur die hij gemakkelijk kon produceren, namelijk het vriespunt van zout water.

V: Wat ontdekte Fahrenheit in 1724 over water?


A: In 1724 ontdekte Fahrenheit dat water tot onder het vriespunt kan worden afgekoeld zonder in ijs te veranderen.

V: Welke andere instrumenten ontwikkelde Fahrenheit?


A: Naast zijn thermometers ontwikkelde Fahrenheit ook een hydrometer, een pyknometer en een hypsobarometer.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3