Gegist bestek

Dead Reckoning (of DR) is een methode om een positie te schatten. Het is een belangrijk onderdeel van de navigatie. Het gebruikt het laatst bekende punt (een fix), en de snelheid en richting die het voertuig of de persoon heeft bewogen sinds de fix, om een goede gok te maken waar de huidige positie is.

Het wordt gebruikt om bij te houden waar een schip of vliegtuig zich bevindt of soms waar een voertuig aan land is. Nu wordt het Global Positioning System (GPS) gebruikt en is dead reckoning niet zo belangrijk. Maar het wordt nog steeds gebruikt in gebieden waar GPS niet beschikbaar is of voor korte perioden als een GPS-update wordt gemist. Het is ook goed om te weten of de GPS-satellieten beschadigd zijn door een zonnevlam, of dat er apparatuur verloren is gegaan of kapot is gegaan, dus het wordt nog steeds aangeleerd aan matrozen en piloten.

Dead Reckoning is hoe de zeelieden de wereld in kaart brachten nadat Christoffel Columbus naar de Nieuwe Wereld kwam. Met behulp van de sterren konden ze hun breedtegraad (afstand tussen de evenaar en de polen) vinden. Maar voordat er nauwkeurige klokken werden gemaakt, konden ze hun lengtegraad (hoe ver oostelijk of westelijk ze waren) niet zien, tenzij ze land zagen dat ze kenden. Om de oceanen over te steken gebruikten ze dus een dode schatting. Zo werd Richard Byrd ook de eerste persoon die naar de Noordpool vloog in 1926. Hij was in staat om 16 uur te vliegen en terug te komen naar de plek die hij had verlaten, met alleen maar ijsvelden onder hem.

Winderigheid heeft invloed op de doodsrekeningZoom
Winderigheid heeft invloed op de doodsrekening

Methode

Dead reckoning gaat uit van een bekend punt (de fix). Vervolgens moet de snelheid van het voertuig bekend zijn. Vroeger gooiden schepen een boomstam over de zijkant (vastgebonden aan een touw) en telden ze hoe lang het duurde om deze boomstam te passeren (of om een touw met knopen te trekken en te tellen hoeveel knopen er in een bepaalde tijd werden uitgetrokken). Dit zou de snelheid van het schip geven. Het kennen van de richting van een kompas zou de richting aangeven. Uit deze twee getallen zou een schatting (een goede gok) kunnen worden gemaakt over de huidige locatie van het voertuig. Echter, een wind duwt het voertuig naar één kant (drift genoemd) dus dit moet ook gemeten worden. Ook zijn er stromingen in het water, zelfs in het midden van de oceaan. Na verloop van tijd kan dit ook fouten maken, dus er zijn grafieken gemaakt om de stromingen te corrigeren.

Vliegtuigen kunnen hun windsnelheid gemakkelijk meten (hoe snel ze door de lucht gaan), maar niet hoe snel ze zich over het land bewegen (de zogenaamde grondsnelheid). Een tegenwind, rugwind of zijwind verandert de grondsnelheid. Als de hoogte van het vliegtuig bekend is, dan kan de grondsnelheid worden gevonden door te timen hoe snel het vliegtuig langs een object op de grond gaat. (Hoe hoger je bent, hoe langzamer de grond lijkt te bewegen). Een venster op de vloer van het vliegtuig kan worden gebruikt om de grondsnelheid en de drift van het vliegtuig te vinden.

Een voertuig op de grond kan ook gebruik maken van dead reckoning. Meestal hoeven ze zich geen zorgen te maken over drift van de wind, en er zijn geen stromingen op het land, dus deze afrekening is gemakkelijker.

Vragen en antwoorden

V: Wat is Dead Reckoning?


A: Dead Reckoning (of DR) is een methode om een positie te schatten aan de hand van het laatst bekende punt, snelheid en bewegingsrichting.

V: Waarvoor wordt 'Dead Reckoning' gebruikt?


A: Dead Reckoning wordt gebruikt om de positie van een schip, vliegtuig of voertuig te bepalen.

V: Waarom wordt Dead Reckoning tegenwoordig minder gebruikt?


A: Het Global Positioning System (GPS) wordt nu gebruikt voor navigatie, waardoor Dead Reckoning minder belangrijk wordt.

V: In welke situaties is Dead Reckoning nog nuttig?


A: Dead Reckoning is nuttig in gebieden waar GPS niet beschikbaar is of voor korte periodes als een GPS update wordt gemist.

V: Waarom is het belangrijk om meer te weten over Dead Reckoning?


A: Kennis van Dead Reckoning is belangrijk voor het geval de GPS-satellieten beschadigd raken of apparatuur verloren gaat, zodat zeelieden en piloten toch kunnen navigeren.

V: Hoe brachten zeelieden de wereld in kaart nadat Christoffel Columbus naar de Nieuwe Wereld kwam?


A: Zeelieden gebruikten Dead Reckoning en de sterren om hun breedtegraad te bepalen en de wereld in kaart te brengen.

V: Hoe werd Richard Byrd de eerste persoon die naar de Noordpool vloog?


A: Richard Byrd gebruikte Dead Reckoning om in 1926 naar de Noordpool te vliegen door 16 uur te vliegen en terug te keren naar de plaats die hij had verlaten, met alleen ijsvelden onder zich.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3