Verrotting

Ontbinding, of verrotting, is wat er met levende wezens gebeurt als ze sterven. Het gebeurt ook met organisch materiaal van welke soort dan ook, zoals voedsel. De reden dat dit gebeurt is dat organische moleculen opslagplaatsen zijn van bouwstenen en energie. Wat organisch materiaal afbreekt, gebruikt de energie en de bouwstenen om zichzelf te reproduceren.

Eén heel rijk van levende wezens doet niets anders dan organisch materiaal afbreken: de schimmels. Hun levenswijze wordt "saprofytisch" genoemd, omdat zij via hun celwanden organisch materiaal afbreken en opnemen.

Een groot deel van de afbraak wordt gedaan door microben, vooral bacteriën. Ook veel voorkomend is de vertering van vlees door maden. Als insecten eitjes leggen, komen de maden uit en beginnen zich te voeden met de weefsels van het lichaam.

Ten slotte kan afbraak plaatsvinden door anorganische processen. Alle organische materialen breken in de loop van de tijd af omdat zij in hogere energietoestanden verkeren dan gewone anorganische materialen.

Een rottende perzik gedurende zes dagen, met elk frame ongeveer 12 uur uit elkaar. De vrucht verschrompelt en wordt bedekt met schimmel.
Een rottende perzik gedurende zes dagen, met elk frame ongeveer 12 uur uit elkaar. De vrucht verschrompelt en wordt bedekt met schimmel.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3