Elektromagnetisch spectrum

Het elektromagnetische (EM) spectrum is het bereik van alle mogelijke elektromagnetische straling. Elektromagnetische straling kan worden verdeeld in octaven - zoals geluidsgolven - die samen eenentachtig octaven vormen. Natuurkundigen hebben elektromagnetische straling bestudeerd met golflengtes van duizenden kilometers tot fracties van de grootte van een atoom. Over het algemeen wordt gezegd dat EM-golven voorbij deze grenzen ongewoon zijn, hoewel niet bekend is of dit waar is. De grens van de korte golflengte is waarschijnlijk de lengte van Planck, en de grens van de lange golflengte is de grootte van het heelal zelf, hoewel het spectrum in principe oneindig is.

Straling met een kortere golflengte dan ongeveer 30 μm wordt gewoonlijk gedetecteerd door het vermogen om de ionisatie-energie van atomen te overschrijden. Straling met een golflengte van meer dan 3 mm wordt meestal gedetecteerd door het vermogen elektrische stromen te induceren. Straling tussen deze grenzen werd tot in de 21e eeuw weinig gebruikt omdat deze moeilijk te detecteren is.

Elektromagnetisch spectrum
Elektromagnetisch spectrum

Spectra van objecten

Bijna alle voorwerpen in het heelal zenden licht uit, weerkaatsen het of zenden het uit. (Zwarte gaten doen dat niet.) De verdeling van dit licht over het elektromagnetisch spectrum (het spectrum van het voorwerp genoemd) wordt bepaald door waarvan het voorwerp is gemaakt. Er kunnen verschillende soorten spectra worden onderscheiden, afhankelijk van de aard van de straling die van een voorwerp afkomstig is.

Spectroscopie is de tak van de natuurkunde die materie observeert aan de hand van haar uitgezonden of gereflecteerde spectra.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3