Fauvisme

Les Fauves (Frans voor Wilde Beesten) was de naam van een moderne kunstbeweging in het begin van de 20e eeuw, geleid door de schilders Henri Matisse en André Derain. De Fauves waren een groep Franse schilders die werden beïnvloed door de felle kleuren van de Post-Impressionisten Vincent van Gogh en Paul Gauguin.

De heldere, kleurrijke stijl van schilderen die zij gebruikten begon rond 1900 en ging door tot na 1910, maar de groep was slechts drie jaar samen, 1905-1907. In die tijd hadden ze samen drie tentoonstellingen. Hun invloed is tot op de dag van vandaag blijven bestaan, en werd overgenomen of beïnvloed door vele kunstenaars die gewoonlijk niet als fauvisten worden beschouwd. Aristarkh Lentulov is daar een goed voorbeeld van.

Danceuse door Alexis Mérodack-Jeanneau, 1910Zoom
Danceuse door Alexis Mérodack-Jeanneau, 1910

Gele danseres door Alexis Mérodack-Jeanneau, 1912Zoom
Gele danseres door Alexis Mérodack-Jeanneau, 1912

Verwante pagina's

Fauve stilleven door Alfred Maurer, omstreeks 1908/1910Zoom
Fauve stilleven door Alfred Maurer, omstreeks 1908/1910

Fauve landschap door Alfred Maurer, ~1908Zoom
Fauve landschap door Alfred Maurer, ~1908

Invloed van het fauvisme: een portret van de groep Die Brücke door Ernst Ludwig Kirchner, 1926/27Zoom
Invloed van het fauvisme: een portret van de groep Die Brücke door Ernst Ludwig Kirchner, 1926/27

Pasage Fauve van Man Ray, 1913, lijkt zowel kubistisch als fauvistisch te zijn.Zoom
Pasage Fauve van Man Ray, 1913, lijkt zowel kubistisch als fauvistisch te zijn.

Vragen en antwoorden

V: Wat betekent Fauvisme?


A: Fauvisme betekent De Wilde Beesten in het Frans.

V: Wie waren de leiders van de fauvistische beweging?


A: De Fauvistische beweging werd geleid door de schilders Henri Matisse en André Derain.

V: Wie beïnvloedde de Fauves in hun gebruik van felle kleuren?


A: De Fauves werden beïnvloed door de felle kleuren die de Post-Impressionisten Vincent van Gogh en Paul Gauguin gebruikten.

V: Wanneer begon en eindigde de fauvistische beweging?


A: De Fauvistische beweging begon rond 1900 en ging door tot na 1910, maar de groep was maar drie jaar bij elkaar, 1905-1907.

V: Hoeveel tentoonstellingen hadden de Fauves samen?


A: De Fauves hadden samen drie tentoonstellingen.

V: Is de invloed van de Fauvistische beweging blijven bestaan tot op de dag van vandaag?


A: Ja, de invloed van de Fauvistische beweging duurt voort tot op de dag van vandaag.

V: Kun je een kunstenaar noemen die geen fauvist was, maar beïnvloed werd door de fauves?


A: Aristarkh Lentulov is een goed voorbeeld van een kunstenaar die geen fauvist was, maar wel beïnvloed werd door de Fauves.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3