Federalistische Partij

De Federalistische Partij (of Federal Party) was een Amerikaanse politieke partij van 1792 tot 1816. De Federalisten controleerden de federale regering tot 1801. Alexander Hamilton vormde de partij tijdens George Washington's eerste termijn. Hamilton bouwde een netwerk van aanhangers voor zijn financiële beleid. Veel aanhangers kwamen uit steden. Deze aanhangers groeiden uit tot de Federalistische Partij, die een fiscaal gezonde en sterke nationalistische regering wilde.

Met de start van de nieuwe regering onder de Grondwet benoemde president George Washington zijn voormalige stafchef, Alexander Hamilton, tot secretaris van de Schatkist. Hamilton wilde een sterke nationale regering met financiële geloofwaardigheid.

In 1790 begon Hamilton met de opbouw van een landelijke coalitie. Hij en zijn netwerk van schatkistagenten probeerden vrienden van de regering, vooral kooplieden en bankiers, aan elkaar te koppelen in de tientallen grote steden van de nieuwe natie. Zijn pogingen om de politiek in de nationale hoofdstad te beheren om zijn plannen door het Congres te krijgen, brachten toen "sterke reacties in het hele land". In het proces, wat begon als een hoofdstad factie nam al snel status als een nationale factie en vervolgens, ten slotte, als de nieuwe Federalistische partij".

De partij verzette zich tegen de oorlog van 1812 en slonk na de oorlog in 1816 weg.

Hamilton en anderen publiceerden een aantal krantenartikelen uit ongeveer 1790, die vandaag de dag bekend staan als Federalist Papers.

Een portret van Alexander Hamilton door John Trumbull, 1792.Zoom
Een portret van Alexander Hamilton door John Trumbull, 1792.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3