Fibonacci

Fibonacci, ook bekend als Leonardo Bonacci, Leonardo Fibonacci en Leonardo van Pisa, leefde ca. 1170-1250. Hij was een Italiaanse wiskundige. Hij werd beschouwd als "de meest getalenteerde westerse wiskundige van de Middeleeuwen".

Fibonacci populariseerde het Hindoe-Arabische getallenstelsel in de Westerse wereld. Hij deed dit met zijn compositie in 1202 van Liber Abaci (Boek der Rekeningen). Hij introduceerde ook in Europa de reeks van Fibonacci getallen die hij als voorbeeld gebruikte in Liber Abaci.

Standbeeld van Fibonacci door Giovanni Paganucci in het Camposanto di Pisa, 1863Zoom
Standbeeld van Fibonacci door Giovanni Paganucci in het Camposanto di Pisa, 1863

Fibonacci getallenreeks

Fibonacci is vooral bekend om de lijst van getallen die de Fibonacci-reeks wordt genoemd. De lijst houdt nooit op, maar hij begint zo:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ...

In deze lijst kan iemand het volgende getal vinden door de laatste twee getallen bij elkaar op te tellen.

1 + 1 = 2      1 + 2 = 3          2 + 3 = 5              3 + 5 = 8                  5 + 8 = 13                      5 + 8 = 13 8 + 13 = 21                          13 + 13 = 34                             21 + 34 = 55                                    34 + 55 = 89                                         55 + 89 = 144                                              89 + 144 = 233                                                   144 + 233 = 233 + 233 = 377                                               233 + 377 = 377 + 377 = 610                                                               377 + 610 = 987                                                                     610 = 987 610 = 610 + 987 = 1597                                           1597                       987 + 1597 = 2584                                                                           etc...

Deze reeks is ook interessant omdat de verhouding tussen twee aangrenzende getallen in de reeks de gulden snede benadert.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3