Forensisch onderzoek

Forensische wetenschap (of forensisch onderzoek) houdt in dat verschillende takken van de wetenschap samenwerken om de vragen te beantwoorden die een advocaat zou stellen. Meestal gaat het er bij forensische wetenschap om te bewijzen dat iemand aanwezig was op een plaats waar een misdaad werd gepleegd. Specialisten nemen monsters die later in een laboratorium worden geanalyseerd. De meeste forensische tests kunnen een uur tot een jaar duren, en onderzoekers moeten het antwoord dubbel (en driedubbel) controleren, zodat ze weten dat het antwoord het juiste is. Als een forensisch team een fout maakt, kan de verkeerde persoon in de gevangenis belanden, of kunnen ze zelf in de problemen komen.

Tot de monsters die gewoonlijk worden genomen behoren vingerafdrukken. Er wordt ook gezocht naar andere dingen die gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld een paar haren (of stukjes huid). Monsters zoals haar of huid kunnen worden gebruikt voor DNA-testen, waarmee onder meer het geslacht van de persoon van wie het haar afkomstig is, kan worden achterhaald.

Wanneer iemand wordt beschuldigd van het plegen van een misdrijf, kunnen deze bewijsstukken met elkaar worden vergeleken. Als ze juist zijn, wordt de persoon beschuldigd.

Agenten van de afdeling crimineel onderzoek van het Amerikaanse leger onderzoeken een plaats delictZoom
Agenten van de afdeling crimineel onderzoek van het Amerikaanse leger onderzoeken een plaats delict

Onderafdelingen

 • Forensische accountancy is de studie en interpretatie van boekhoudkundig bewijs
 • Forensische antropologie is de toepassing van de fysische antropologie in een juridische context, gewoonlijk voor de recuperatie en identificatie van skeletachtige menselijke resten.
 • Forensische archeologie is de toepassing van een combinatie van archeologische technieken en forensische wetenschap, meestal bij de rechtshandhaving.
 • Computationele forensische wetenschap betreft de ontwikkeling van algoritmen en software ter ondersteuning van forensisch onderzoek.
 • In de Criminalistiek worden verschillende wetenschappen toegepast om antwoord te geven op vragen met betrekking tot het onderzoeken en vergelijken van biologisch bewijsmateriaal, sporenmateriaal, afdrukmateriaal (zoals vingerafdrukken, schoenafdrukken en bandensporen), gecontroleerde stoffen, ballistiek, onderzoek van vuurwapens en werktuigmerken, en ander bewijsmateriaal in strafrechtelijk onderzoek. In typische omstandigheden wordt bewijsmateriaal verwerkt in een misdaadlaboratorium.
 • Forensische dactyloscopie is de studie van vingerafdrukken.
 • Digitaal forensisch onderzoek is de toepassing van beproefde wetenschappelijke methoden en technieken om gegevens van elektronische / digitale media terug te halen. Digitale forensische specialisten werken zowel in het veld als in het lab.
 • Forensisch documentonderzoek of onderzoek van betwiste documenten beantwoordt vragen over een betwist document aan de hand van een verscheidenheid van wetenschappelijke processen en methoden. Veel onderzoeken omvatten een vergelijking van het document in kwestie, of onderdelen van het document, met een reeks bekende normen. Het meest voorkomende type onderzoek heeft betrekking op het handschrift, waarbij de onderzoeker probeert een antwoord te vinden op vragen over mogelijk auteurschap.
 • Forensische DNA-analyse maakt gebruik van het unieke karakter van het DNA van een individu om forensische vragen te beantwoorden, zoals een vaderschaps- of vaderschapstest en het plaatsen van een verdachte op een plaats delict, bijvoorbeeld in een verkrachtingsonderzoek.
 • Forensische engineering is het wetenschappelijk onderzoek en de analyse van structuren en producten met betrekking tot hun falen of hun oorzaak van schade.
 • Forensische linguïstiek houdt zich bezig met vraagstukken in het rechtssysteem waarvoor linguïstische deskundigheid vereist is.
 • Forensische pathologie past de medische methoden en beginselen van de pathologie toe, met inbegrip van autopsie, om de doods- of letseloorzaak vast te stellen in het kader van een gerechtelijk onderzoek.
 • Forensische psychologie is de studie van de geest van een individu, met gebruikmaking van forensische methoden. Gewoonlijk worden de omstandigheden achter het gedrag van een misdadiger vastgesteld.
 • Forensische toxicologie is de studie van het effect van drugs en vergiften op/in het menselijk lichaam.
 • Forensische podologie is een toepassing van de studie van voetafdrukken of schoeisel en hun sporen om de plaats van het misdrijf te analyseren en de persoonlijke identiteit vast te stellen bij forensische onderzoeken.

Vragen en antwoorden

V: Wat is forensische wetenschap?


A: Forensische wetenschap is wanneer verschillende wetenschapsgebieden samenwerken om juridische vragen met betrekking tot een misdrijf te beantwoorden.

V: Wat is het hoofddoel van forensische wetenschap?


A: Het hoofddoel van forensische wetenschap is om te bewijzen dat iemand aanwezig was op een plaats waar een misdrijf werd gepleegd.

V: Wat voor soort monsters worden gewoonlijk genomen in de forensische wetenschap?


A: De monsters die vaak genomen worden in de forensische wetenschap zijn vingerafdrukken, haar, huid en andere lichaamsvloeistoffen.

V: Hoe verloopt het forensisch onderzoek?


A: De monsters die tijdens forensisch onderzoek worden genomen, worden later in een laboratorium geanalyseerd. De meeste forensische tests kunnen 1 uur tot een jaar duren, en onderzoekers moeten het resultaat dubbel (en driedubbel) controleren om er zeker van te zijn dat het antwoord juist is.

V: Wat kunnen de gevolgen zijn van een fout van een forensisch team tijdens het onderzoek?


A: Als een forensisch team een fout maakt, kan de verkeerde persoon in de gevangenis belanden of kunnen ze zelf in de problemen komen.

V: Wat zijn DNA-tests en hoe kunnen ze nuttig zijn in de forensische wetenschap?


A: DNA-testen is een proces waarbij DNA-monsters worden geanalyseerd om de genetische samenstelling van een individu te bepalen. DNA-testen zijn nuttig in de forensische wetenschap omdat ze helpen om verdachten te identificeren op basis van lichaamsvloeistoffen zoals haar, huid en bloed.

V: Wat gebeurt er als de bewijsstukken in een forensisch onderzoek correct overeenkomen?


A: Als de bewijsstukken in een forensisch onderzoek correct overeenkomen en de verdachte correct geïdentificeerd is, wordt de persoon van het misdrijf beschuldigd.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3