Archeologie

Archeologie, of archeologie, is de studie van het verleden door te zoeken naar de overblijfselen en voorwerpen die zijn achtergelaten door de mensen die lang geleden leefden. Deze resten kunnen bestaan uit oude munten, gereedschap, gebouwen en inscripties. Archeologen, de mensen die archeologie bestuderen, gebruiken deze resten om te begrijpen hoe mensen leefden.

  Een Romeins theater in Alexandrië, Egypte  Zoom
Een Romeins theater in Alexandrië, Egypte  

Veldwerk

Wanneer archeologen veldwerk doen, zoeken ze naar overblijfselen, vaak door in de grond te graven. Als nederzettingen (plaatsen waar mensen in groepen leefden) veranderen en groeien, worden oude gebouwen begraven. Meestal is dit een natuurlijk proces. Een typisch studentenproject is het achterlaten van een voorwerp op een plaats waar niets gebeurt. Het zal vrij snel bedekt raken, omdat wind, water en planten het zullen begraven. Soms worden gebouwen opzettelijk begraven om plaats te maken voor nieuwe gebouwen. Het oude Rome bijvoorbeeld ligt nu tot 12 meter onder de huidige stad. Dit proces van natuurlijke of door de mens veroorzaakte begraving is de reden waarom archeologisch veldwerk bestaat uit graven, en is duur en duurt lang.

Als er dingen worden gevonden, of zelfs als er niets wordt gevonden, worden de resultaten van het veldwerk teruggebracht naar een basis. Op korte termijn is de basis vaak op of nabij de vindplaats. Op langere termijn gaan de resultaten meestal naar een universiteit of een museum. Alles wordt op papier gezet of in een computer ingevoerd. Geleidelijk bouwen ze een beeld op van wat er lang geleden is gebeurd. Archeologen publiceren hun onderzoek zodat anderen kunnen begrijpen wat ze geleerd hebben.

 Een 12e eeuw voor Christus (Bronstijd) schat uit Stockheim in Duitsland.  Zoom
Een 12e eeuw voor Christus (Bronstijd) schat uit Stockheim in Duitsland.  

Aandachtsgebieden

Archeologen bestuderen niet allemaal dezelfde onderwerpen. Ze hebben specialiteiten. Sommige interessegebieden zijn het oude Egypte (deze specialisten worden egyptologen genoemd), het oude China, of de Vikingen. Archeologen bestuderen elke beschaving die bekend is, vooral die waarvan geen geschreven geschiedenis bestaat. Ze kunnen elke tijdsperiode bestuderen. Men kan bijvoorbeeld het begin van het menselijk leven in Afrika bestuderen, of de Tweede Wereldoorlog. Scheepsarcheologen bestuderen dingen die nu onder water liggen. Ze zoeken naar gezonken schepen of steden die verloren zijn gegaan onder de zee.

 

Subdisciplines

Er zijn veel verschillende manieren om aan archeologie te doen, afhankelijk van de gebruikte methoden, de bestudeerde zaken en de omgeving. Sommige van deze subdisciplines overlappen elkaar.

Mariene archeologie

Archeologie met betrekking tot oceanen, zeeën en meren gebeurt meestal onder water. Het omvat de studie van gezonken schepen en onderwaterkusten. "Maritieme archeologie" is een onderdeel van deze onderverdeling. Zij verwijst naar het archeologisch onderzoek van schepen en zeevaart uit het verleden. Een beroemd voorbeeld van maritieme archeologie is het herstel en de restauratie van de scheepsbegrafenis in Sutton Hoo.

Archeologie van de ijslaag

Wanneer een gletsjer smelt, komen voorwerpen aan het licht die erin gevangen zaten. Het terugvinden en bestuderen van deze voorwerpen wordt "ijsarcheologie" genoemd. Een beroemd voorbeeld is Ötzi de Iceman.

Historische archeologie

Historische archeologie houdt zich bezig met plaatsen, dingen en zaken uit het verleden of heden op of in verband met plaatsen met schriftelijke verslagen of mondelinge tradities. Of het kan worden gedefinieerd als "het archeologisch onderzoek van een cultuur uit het verleden die een geletterde traditie heeft ontwikkeld". Een prominent voorbeeld van historische archeologie is het werk in Colonial Williamsburg.

Industriële archeologie

Deze relatief nieuwe tak van de archeologie bestaat uit "de systematische studie van structuren en artefacten als middel om ons begrip van het industriële verleden te vergroten".

Archeozoölogie

Archeozoölogie, of zooarcheologie, is de studie van de relaties tussen mens en dier in de archeologische gegevens. Dit omvat de studie van botten, veren, tanden en andere lichaamsdelen en de interpretatie daarvan.

Experimentele archeologie

Dit gebied omvat pogingen om de handelingen en omstandigheden van oude culturen na te bootsen. Goede voorbeelden zijn Butser Ancient Farm en Overton Down.

 

Sites

In veel landen beschermen regeringen en andere groepen mensen belangrijke archeologische vindplaatsen, zodat ze niet worden vernietigd en zodat bezoekers ze altijd kunnen komen bekijken.

Soms worden archeologische vindplaatsen gevonden wanneer funderingen worden gegraven voor nieuwe gebouwen. Archeologen moeten dan snel werken, omdat de mensen die aan het bouwen zijn vaak niet veel tijd hebben. Zodra de archeologen klaar zijn met hun werk, worden de gevonden resten bedekt, tenzij ze heel belangrijk zijn.

 

Gerelateerde pagina's

 

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3