Vergif | stoffen die bij inname door een levend wezen dood of letsel veroorzaken

Vergiften zijn stoffen die dood of letsel veroorzaken wanneer ze door een levend wezen worden opgenomen. Het kan worden ingenomen als drank of voedsel, of worden geabsorbeerd via de huid. De schade wordt meestal veroorzaakt door een chemische reactie. Het effect van het gif varieert met de hoeveelheid die wordt opgenomen (ingenomen of ingeademd). Stoffen die giftig zijn worden giftig genoemd, maar elke stof kan giftig zijn als er te veel van wordt geconsumeerd. Als vergiftiging de dood tot gevolg heeft, is er sprake van dodelijk gif.

Wettelijk gezien en bij de etikettering van gevaarlijke chemische stoffen zijn vergiften vooral giftige stoffen. Minder giftige stoffen worden als "schadelijk", "irriterend" of helemaal niet geëtiketteerd.

In de geneeskunde en de zoölogie zijn toxinen en gif verschillend van vergiften. Gifstoffen zijn het resultaat van een biologisch proces. Giffen zijn stoffen die het organisme gebruikt om andere soorten schade toe te brengen. Bepaalde organismen gebruiken gif om te jagen of als verdediging. Als een organisme giftig is, zoals veel paddenstoelen, is het schadelijk om te eten. Als het giftig is, zoals slangen of honingbijen, heeft het een schadelijke beet of steek. Voor sommige zeer dodelijke beten heeft de mens doeltreffende antigifmiddelen ontwikkeld.

Vaak is het alleen de hoeveelheid van een stof die het verschil maakt. Het drinken van alcoholische dranken kan leiden tot agressief gedrag, spraakproblemen en verschillende vormen van geheugenverlies. Dit effect wordt intoxicatie genoemd. Mensen die nog meer drinken kunnen in shock raken. Tegelijkertijd kan alcohol worden gebruikt als ontsmettingsmiddel.

Soms hebben vergiften een tegengif. Het tegengif van een gif vertraagt of keert de effecten ervan om. Het tegengif kan zelf een gif zijn. Zo kan atropine worden gebruikt als tegengif tegen bepaalde zenuwgassen, zoals tabun of sarin, of tegen bepaalde insecticiden. Het wordt ook gebruikt als geneesmiddel. In hoge doses is atropine een gif. Toch is atropine een kerngeneesmiddel op de "lijst van essentiële geneesmiddelen" van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Er zijn nog andere soorten gevaarlijke materialen. Deze zijn:

Vervuiling is soms ook giftig, bijvoorbeeld giftig afval.
  Het symbool van schedel en gekruiste botten wordt gebruikt om iets met gif erin aan te duiden  Zoom
Het symbool van schedel en gekruiste botten wordt gebruikt om iets met gif erin aan te duiden  

Gifgas

In oorlogen gebruiken sommige landen gifgassen tegen hun vijanden. Dit wordt chemische oorlogsvoering genoemd.

Gifgassen zoals chloorgas en mosterdgas werden gebruikt in de Eerste Wereldoorlog. In de Tweede Wereldoorlog gebruikten de nazi's een vorm van waterstofcyanidegas om veel mensen te doden in hun doden- en concentratiekampen.

Gifgas is ook gebruikt om mensen opzettelijk te doden als doodstrafmethode.

Vergiftiging door gas gebeurt soms per ongeluk. Een defecte oven of verwarmingsinstallatie kan bijvoorbeeld koolmonoxidevergiftiging veroorzaken.

Er zijn vele soorten gifgassen. Bijtende gifgassen veroorzaken bijvoorbeeld ernstige brandwonden aan de huid, ogen en longen. Zenuwgassen zijn vergiften die dodelijk kunnen zijn door het centrale zenuwstelsel te beschadigen. Blaarmiddelen veroorzaken ernstige blaren aan de binnen- en buitenkant van het lichaam. Verstikkingsmiddelen zorgen ervoor dat zich vloeistof ophoopt in iemands longen tot hij verdrinkt.


 

Overlijdens

In 2010 leidde vergiftiging tot ongeveer 180.000 doden, tegenover 200.000 in 1990. In de Verenigde Staten waren er ongeveer 727.500 bezoeken aan de spoedeisende hulp waarbij vergiftigingen betrokken waren - 3,3% van alle letselgerelateerde bezoeken. Voor beperkingen gecorrigeerde levensjaren voor vergiftigingen per 100.000 inwoners in 2004.   geen gegevens   <10   10-90   90-170   170-250   250-330   330-410   410-490   490-570   570-650   650-700   700-880   >880  Zoom
Voor beperkingen gecorrigeerde levensjaren voor vergiftigingen per 100.000 inwoners in 2004.   geen gegevens   <10   10-90   90-170   170-250   250-330   330-410   410-490   490-570   570-650   650-700   700-880   >880  

Gerelateerde pagina's 

Vragen en antwoorden

V: Wat is een gif?


A: Een gif is een stof die bij inname door een levend wezen dood of letsel veroorzaakt. Het kan worden ingenomen, ingeademd of via de huid worden opgenomen.

V: Hoe varieert het effect van een gif?


A: Het effect van het gif varieert met de hoeveelheid die wordt opgenomen (ingenomen of ingeademd).

V: Waarin verschillen gif en giftige stoffen van vergiften?


A: In de geneeskunde en zoölogie verschillen toxinen en gifstoffen van vergiften. Gifstoffen zijn het resultaat van een biologisch proces, terwijl gifstoffen stoffen zijn die een organisme gebruikt om andere soorten schade toe te brengen.

V: Is alcohol giftig?


A: Het drinken van alcoholische dranken kan leiden tot agressief gedrag, spraakproblemen en verschillende vormen van geheugenverlies - dit effect wordt intoxicatie genoemd. Mensen die nog meer drinken kunnen in shock raken. Alcohol kan echter ook worden gebruikt als ontsmettingsmiddel, dus het hangt van de geconsumeerde hoeveelheid af of het als giftig wordt beschouwd of niet.

V: Bestaan er tegengiffen voor sommige vergiften?


A: Ja, soms zijn er tegengiffen voor bepaalde vergiften die de effecten ervan vertragen of omkeren - hoewel deze tegengiffen zelf soms ook giftig kunnen zijn. Een voorbeeld is atropine, dat kan worden gebruikt als tegengif tegen bepaalde zenuwgassen zoals tabun of sarin, maar in hoge doses is het zelf ook giftig.

V: Welke andere soorten gevaarlijke stoffen bestaan er naast vergiften?


A: Naast vergiften bestaan er ook carcinogenen (kankerverwekkende stoffen), mutagenen (mutatieveroorzakende stoffen) en teratogenen (stoffen die geboorteafwijkingen veroorzaken). Vervuiling kan soms ook giftig zijn, zoals giftig afval.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3