Vergif

Giffen zijn stoffen die de dood of letsel veroorzaken als ze door een levend wezen worden opgenomen. Het kan worden ingenomen als drank of voedsel, of worden geabsorbeerd via de huid. De schade wordt meestal veroorzaakt door een chemische reactie. Het effect van het gif varieert met de hoeveelheid die wordt geabsorbeerd (ingenomen of ingeademd). Giftige stoffen worden giftig genoemd. Als vergiftiging de dood tot gevolg heeft, is het dodelijk.

Wettelijk gezien, en in de gevaarlijke chemische etikettering, zijn giftige stoffen bijzonder giftig. Minder giftige stoffen worden als "schadelijk", "irriterend" of helemaal niet geëtiketteerd.

In de geneeskunde en de zoölogie zijn toxines en gifstoffen anders dan giftige stoffen. Toxinen zijn het resultaat van een biologisch proces. Gifstoffen zijn stoffen die het organisme gebruikt om andere soorten te schaden. Bepaalde organismen gebruiken giften voor de jacht of als verdediging. Als een organisme giftig is, zoals veel paddenstoelen, is het schadelijk om te eten. Als het giftig is, zoals slangen of honingbijen, heeft het een schadelijke beet of steek. Voor sommige zeer dodelijke beten hebben mensen effectieve antigiften ontwikkeld.

Vaak is het alleen de hoeveelheid van een stof die het verschil maakt. Het drinken van alcoholische dranken kan leiden tot agressief gedrag, spraakproblemen en verschillende vormen van geheugenverlies. Dit effect wordt intoxicatie genoemd. Mensen die nog meer drinken kunnen in shock raken. Tegelijkertijd kan alcohol worden gebruikt als desinfectiemiddel.

Soms hebben gifstoffen een tegengif. Het tegengif van een gif zal de effecten ervan vertragen of omkeren. Het tegengif kan zelf een gif zijn. Zo kan atropine bijvoorbeeld worden gebruikt als tegengif tegen bepaalde zenuwgassen, zoals tabun of sarine, of tegen bepaalde insecticiden. Het wordt ook gebruikt als medicijn. In hoge doseringen is atropine een gif. Toch is atropine een kerngeneesmiddel in de "essential drugs list" van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Er zijn andere soorten gevaarlijke materialen. Deze zijn:

Vervuiling is soms ook giftig, bijvoorbeeld giftig afval.

Het schedel- en kruisbeensymbool wordt gebruikt om iets te etiketteren met gif erin.
Het schedel- en kruisbeensymbool wordt gebruikt om iets te etiketteren met gif erin.

Gifgas

In oorlogen gebruiken sommige landen gifgassen tegen hun vijanden. Dit wordt chemische oorlogsvoering genoemd.

Giftige gassen zoals chloorgas en mosterdgas werden gebruikt in de Eerste Wereldoorlog. In de Tweede Wereldoorlog gebruikten de nazi's een vorm van waterstofcyanidegas om veel mensen te doden in hun dodenkampen en concentratiekampen.

Gifgas is ook gebruikt om mensen opzettelijk te doden als methode van de doodstraf.

Vergiftiging door gas gebeurt soms per ongeluk. Een defecte oven of verwarmingssysteem kan bijvoorbeeld koolmonoxidevergiftiging veroorzaken.

Er zijn vele soorten gifgassen. Bijtende gifgassen veroorzaken bijvoorbeeld ernstige brandwonden aan de huid, ogen en longen. Zenuwstoffen zijn giftige stoffen die kunnen doden door het centrale zenuwstelsel te beschadigen. Blaarmiddelen veroorzaken ernstige blaren aan de binnenkant en de buitenkant van het lichaam. Verstikkendemiddelen zorgen ervoor dat de vloeistof zich in de longen van een persoon opbouwt tot ze verdrinken.

Sterfgevallen

In 2010 leidde de vergiftiging tot ongeveer 180.000 doden, tegenover 200.000 in 1990. Er waren ongeveer 727.500 bezoeken aan de noodhulpdiensten in de Verenigde Staten, waarbij vergiftigingen werden opgelopen tot 3,3% van alle ontmoetingen in verband met verwondingen.

Voor handicap gecorrigeerde levensjaar voor vergiftigingen per 100.000 inwoners in 2004.      geen gegevens <10 10-90 90-170 170-250 250-330 330-410 410-490 490-570 570-650 650-700 700-880 >880
Voor handicap gecorrigeerde levensjaar voor vergiftigingen per 100.000 inwoners in 2004.      geen gegevens <10 10-90 90-170 170-250 250-330 330-410 410-490 490-570 570-650 650-700 700-880 >880

Gerelateerde pagina's

  • Blootstelling aan giftige stoffen
  • Toxiciteit (hoe toxinen het lichaam beïnvloeden)
  • Chemische wapens
  • NFPA 704 "fire diamond" (systeem dat mensen waarschuwt hoe giftig en gevaarlijk een bepaalde chemische stof is)

AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3