Uitvaart | ceremonie die wordt gehouden omdat iemand is overleden

Een begrafenis is een ceremonie die wordt gehouden omdat iemand is overleden. Een begrafenis is een bijeenkomst van vrienden en familie van de overledene. Zij rouwen om de overledene, wat betekent dat zij verdriet voelen en tonen dat de persoon is overleden, en ook dank zeggen voor het leven dat de persoon heeft gehad. Een begrafenis wordt meestal gehouden met het dode lichaam in een kist, maar er zijn ook begrafenissen met een open kist. Tijdens de begrafenis, of kort daarna, wordt het dode lichaam begraven, gecremeerd (verbrand) of op een andere manier laten verdwijnen. Een herdenkingsdienst of levensviering is een begrafenis waarbij het dode lichaam niet aanwezig is.
  Een begrafenisstoet in Peru  Zoom
Een begrafenisstoet in Peru  

Doel

Begrafenissen worden in alle menselijke culturen gehouden. Religie is in de meeste landen een belangrijk onderdeel van de begrafenisgewoonten. Bij veel begrafenissen wordt een gebed uitgesproken voor de dode, zodat zijn of haar ziel in vrede kan rusten en een goede tijd heeft in het hiernamaals.

Er zijn nog andere redenen waarom begrafenissen worden gehouden. Veel daarvan hebben te maken met het helpen van de vrienden en familie van de overledene (de rouwenden):

 • Het stelt de rouwenden in staat te accepteren dat de persoon is overleden. Accepteren' dat de persoon is overleden betekent dat ze volledig geloven dat de persoon is overleden. Zodra ze dit hebben gedaan, kunnen ze wennen aan het leven zonder de overledene.
 • Het is een kans voor de rouwenden om afscheid te nemen van de overledene. Veel rouwenden zullen deze kans niet hebben gehad voordat de persoon overleed.
 • Het is een kans voor de rouwenden om elkaar te steunen. Ze zullen merken dat ze niet de enige zijn die verdriet hebben.
 • Het is een kans om na te denken over leven en dood.
 • Het is een kans om gelukkige herinneringen aan het leven van de overledene op te halen.

Moderne begrafenissen zijn in de loop der tijd sterk veranderd. Hedendaagse begrafenis- of herdenkingsdiensten zijn vaak meer een dankzegging voor het leven van de overledene, in plaats van alleen maar stil te staan bij het verdriet van de dood.


 

Begrafenistradities

Een begrafenisplechtigheid kan worden gehouden in een kerk, een tempel, een openbaar gebouw voor begrafenissen of op vele andere plaatsen.

In Noord-Amerika is het gebruikelijk dat er een paar dagen voor de begrafenis een visitatie (ook wel bezichtiging of wake genoemd) plaatsvindt. Hierbij worden mensen uitgenodigd om het dode lichaam te zien.

In Madagaskar hebben de mensen een ritueel dat famadihana of "het draaien van de botten" heet. Eens in de vijf of zeven jaar graven familieleden de overblijfselen van hun voorouders op. Ze maken de botten schoon en besproeien ze met parfum of wijn. Ze nemen het skelet mee naar huis om ermee te dansen en het voor te stellen aan de jongere generatie.

Volgens de Balinese hindoetraditie hervat de ziel van de overledene de wedergeboortecyclus zodra zij vrij is door crematie. Bij de Balinese crematie, of Ngaben, wordt een open brandstapel gebruikt om het lijk te verbranden. De hele herdenking heeft vaak een feestelijke sfeer, gericht op het vieren van het leven van de overledene.

Bij een begrafenis in een westers land gebeuren vaak verschillende dingen:

 • Een stoet, waarbij de kist naar of van de begrafenis reist. Tegenwoordig wordt de kist meestal vervoerd in een speciale auto, een lijkwagen genaamd.
 • Een lofrede, dat is het verhaal van het leven van de overledene.
 • Gebeden. Deze omvatten gebeden om te danken voor het leven van de dode, gebeden dat de ziel van de dode in vrede mag rusten en naar het hiernamaals mag gaan, en gebeden dat de rouwenden verder kunnen met hun leven.
 • Het zingen van hymms (religieuze liederen).
 • De begrafenis waarbij het dode lichaam verdwijnt. Bij een christelijke begrafenis kan de predikant zeggen dat iemand van "aarde tot aarde, as tot as, stof tot stof" gaat.
  • Bij een begrafenis wordt de kist naar het graf gebracht en erin neergelaten. Eenmaal in het graf mogen de rouwenden aarde op de kist gooien. Dit is een symbool van de terugkeer van het lichaam naar de grond.
  • Anderzijds kijken rouwenden meestal niet naar een crematie. In plaats daarvan wordt de kist tegen het einde van de begrafenis verborgen door gordijnen.
 • Het spelen van muziek waar de dode van hield.

Bij veel hedendaagse uitvaarten wordt er voor, na of tijdens de uitvaartdienst een videohulde afgespeeld. Bij veel uitvaartdiensten worden gedachtenisprentjes of bidprentjes uitgedeeld en ook dit is een manier om een uitvaartdienst persoonlijk te maken. Bij begrafenissen is het niet ongewoon om een "levensreflectie"-tafel te zien. Familieleden brengen soms favoriete foto's of andere herinneringen aan de overledene mee. Er zijn veel verschillende tradities die verschillende religies gebruiken. Begrafenisstoet van Ronald Reagan in Washington, D.C., juni 2004  Zoom
Begrafenisstoet van Ronald Reagan in Washington, D.C., juni 2004  

Vragen en antwoorden

V: Wat is een begrafenis?
A: Een begrafenis is een ceremonie die wordt gehouden omdat iemand is overleden. Deze wordt gewoonlijk bijgewoond door de vrienden en familie van de overledene, die rouwen om hun overlijden en dankbaarheid uitspreken voor hun leven.

V: Is het dode lichaam aanwezig bij een begrafenis?
A: Ja, meestal is het dode lichaam aanwezig op een begrafenis, maar verborgen in een kist. Er zijn ook begrafenissen met een open kist waarbij het lichaam gezien kan worden.

V: Wat gebeurt er met het lichaam na de begrafenis?
A: Na de begrafenis of kort daarna wordt het lichaam begraven, gecremeerd (verbrand) of op een andere manier laten verdwijnen.

V: Is er een alternatief voor een traditionele begrafenis waarbij het dode lichaam aanwezig is?
A: Ja, er is een alternatief dat bekend staat als een herdenkingsdienst of levensviering waarbij het dode lichaam niet aanwezig is.

V: Hoe tonen mensen verdriet tijdens een begrafenis?
A: Mensen die een begrafenis bijwonen kunnen hun verdriet tonen door te huilen of door andere uitingen van verdriet, zoals het omhelzen van elkaar en het delen van herinneringen aan hun overleden dierbare.

V: Wat voor soort bijeenkomst vindt plaats bij begrafenissen?
A: Begrafenissen zijn bijeenkomsten van vrienden en familieleden van de overledene die samenkomen om te rouwen om hun verlies en te danken voor hun leven.

V: Waarom hebben mensen een begrafenis?
A: Begrafenissen worden gehouden om iemand die is overleden te eren en om de nabestaanden te helpen hun verlies te verwerken.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3