Christen

Een christelijke En-us-Christian.ogg is een persoon die gelooft in het christendom, een monotheïstische religie. Het christendom gaat vooral over het leven en de leer van Jezus Christus, in het Nieuwe Testament en geïnterpreteerd in de profetie van de Hebreeuwse Bijbel/het Oude Testament. Het Christendom is de grootste religie ter wereld, met 2,1 miljard volgelingen over de hele wereld.

Christenen beschouwen de Heilige Bijbel als een heilig boek, geïnspireerd door God. De Heilige Bijbel is een combinatie van de Hebreeuwse Bijbel, of Torah, en een verzameling geschriften die het Nieuwe Testament wordt genoemd. De meningen over het belang van deze geschriften variëren. Sommige christelijke groepen geven de voorkeur aan het Nieuwe Testament, terwijl andere geloven dat de hele Bijbel even belangrijk is. Hoewel veel Christenen er de voorkeur aan geven om de Bijbel als volledig waar te beschouwen, geloven ook niet alle Christelijke groepen dat de Bijbel volledig juist is.

De vraag "wie is een christen?" kan heel moeilijk zijn. Christenen zijn het hier vaak niet mee eens vanwege hun meningsverschillen over geestelijke zaken. In landen waar de meeste personen gedoopt zijn in de staatskerk of in de meerderheid van de christelijke kerk, is de term "christen" een standaardetiket voor burgerschap of voor "mensen zoals wij". In deze context kunnen religieuze of etnische minderheden "christenen" of "jullie christenen" gebruiken als een term voor de meerderheid van de leden van de samenleving die niet tot hun groep behoren - zelfs in een zeer seculiere (hoewel vroeger christelijke) samenleving.

Personen die meer toegewijd zijn aan hun christelijk geloof gebruiken het woord liever niet zo breed, maar gebruiken het alleen om te verwijzen naar degenen die actief zijn in hun christelijk geloof en echt geloven in de leer van Jezus en hun kerk. In sommige christelijke bewegingen (vooral Fundamentalisme en Evangelicalisme) is een wedergeboren christen zijn een "geestelijke wedergeboorte" ondergaan door te geloven in de leer van de Bijbel over Jezus en ervoor te kiezen om hem te volgen.

Veel christenen kiezen ervoor om naar de kerk te gaan. De meeste christenen geloven dat dit een teken is van hun religieuze toewijding aan God en een daad van aanbidding. Sommige christelijke groepen denken echter dat men een christen kan zijn zonder ooit naar een kerk te gaan. Hoewel er veel verschillende standpunten over dit onderwerp zijn, geloven de meeste protestanten dat alle christenen deel uitmaken van de geestelijke kerk van Christus, of die christenen nu wel of niet elke week naar een echte kerk gaan. Aan de andere kant hebben katholieken in het verleden geloofd dat de Heilige Katholieke Kerk de enige echte kerk is.

Set van foto's voor een aantal beroemde christenen uit verschillende gebieden
Set van foto's voor een aantal beroemde christenen uit verschillende gebieden

Gerelateerde pagina's


AlegsaOnline.com - 2020 / 2021 - License CC3