IJkboson

Gauge bosonen zijn dragerdeeltjes voor drie van de vier fundamentele krachten. In het Standaardmodel van de deeltjesfysica zijn er vier soorten peilbosonen. De drie peilbosonen zijn als volgt:

  1. W en Z bosonen, die de zwakke kracht overbrengen
  2. Gluonen, die de sterke kracht dragen
  3. Fotonen, die de elektromagnetische kracht dragen

De enige overblijvende fundamentele kracht waarvan geen ijkboson bekend is, is de zwaartekracht. Het theoretische peilboson voor de zwaartekracht wordt een graviton genoemd.

Alle peilbosonen zijn bosonen, hetgeen eenvoudig betekent dat twee of meer ervan op hetzelfde moment op dezelfde plaats kunnen bestaan, in tegenstelling tot fermionen. Het betekent ook dat gauge bosonen een spin hebben van 0, 1, of 2.

Gauge bosonen zouden een wisselwerking hebben met het Higgs veld. Dit theoretische veld wordt door veel wetenschappers geacht verantwoordelijk te zijn voor de reden waarom sommige peilbosonen - zoals W- en Z-bosonen - massa hebben, terwijl andere - zoals fotonen - geen massa hebben.

Het Standaard Model van elementaire deeltjes Gauge bosonen staan in de vierde kolom in roodZoom
Het Standaard Model van elementaire deeltjes Gauge bosonen staan in de vierde kolom in rood


AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3