Massa

De massa van een voorwerp is een maat voor de weerstand van een voorwerp tegen versnelling, ook wel "traagheid" genoemd. Een berg heeft bijvoorbeeld meer massa dan een steen. Massa moet niet worden verward met het verwante maar heel andere begrip gewicht. Een grote massa zoals de aarde zal een kleine massa zoals een mens aantrekken met genoeg kracht om te voorkomen dat de mens wegzweeft. "Massa aantrekking" is een ander woord voor zwaartekracht, een kracht die bestaat tussen alle materie.

 

Eenheden van massa

De eenheid van massa in het Internationaal Stelsel van Eenheden is de kilogram, die wordt aangeduid met het symbool "kg". Breuken en veelvouden van deze basiseenheid zijn onder andere de gram (een duizendste van een kg, symbool "g") en de ton (duizend kg).

Op sommige gebieden of in sommige toepassingen is het handig om verschillende eenheden te gebruiken om de discussies of geschriften te vereenvoudigen. Bijvoorbeeld,

  • Atoomfysici houden zich bezig met de kleine massa's van individuele atomen en meten die in atomaire massa eenheden.
  • Juweliers werken gewoonlijk met kleine juwelen en edelstenen waarvan de massa's traditioneel worden gemeten in karaat, wat overeenkomt met 200 mg of 0,2 g.
  • De massa's van sterren zijn zeer groot en worden soms uitgedrukt in eenheden van zonsmassa's.

In sommige landen worden nog steeds traditionele eenheden gebruikt: imperiale eenheden zoals de ounce of het pond werden in het Britse Rijk veel gebruikt. Sommige daarvan zijn nog steeds populair in de Verenigde Staten, waar ook eenheden als de korte ton (2.000 pond, 907 kg) en de lange ton (2.240 pond) worden gebruikt, niet te verwarren met de metrische ton (1.000 kg).

 

Behoud van massa en relativiteit

Massa is een intrinsieke eigenschap van het voorwerp: zij hangt niet af van het volume of bijvoorbeeld de plaats in de ruimte. Al heel lang (ten minste sinds het werk van Antoine Lavoisier in de tweede helft van de achttiende eeuw) is bekend dat de som van de massa's van voorwerpen die op elkaar inwerken of van chemische stoffen die reageren, gedurende deze processen behouden blijft. Dit blijft een uitstekende benadering voor het dagelijks leven en zelfs voor het meeste laboratoriumwerk.

Einstein heeft echter met zijn speciale relativiteitstheorie aangetoond dat de massa m van een object dat met snelheid v beweegt ten opzichte van een waarnemer groter moet zijn dan de massa van hetzelfde object dat in rust wordt waargenomen m0 ten opzichte van de waarnemer. De toepasselijke formule is

m = m 0 1 - ( v 2 / c 2 ) {displaystyle m={frac {m_{0}}{sqrt {1-(v^{2}/c^{2})}}}} {\displaystyle m={\frac {m_{0}}{\sqrt {1-(v^{2}/c^{2})}}}}

waarbij c staat voor de lichtsnelheid. Deze verandering in massa is alleen belangrijk wanneer de snelheid van het voorwerp ten opzichte van de waarnemer een groot deel van c wordt.

Gerelateerde pagina's

 

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3