Genealogie (geschiedkunde)

Genealogie is de studie van de familiegeschiedenis. Het is de studie van familierelaties en voorouders (ouders, grootouders, overgrootouders, enz.). Het is een populaire hobby in de Verenigde Staten en in vele andere landen.

Sommige mensen laten hun familiegeschiedenis zien aan de hand van een stamboom. Een stamboom is een schema van de leden van een familie. Met een stamboom laat je aan de hand van lijnen zien hoe mensen verwant zijn, bijvoorbeeld mensen die getrouwd zijn of kinderen hebben.

Sommige mensen houden hun familiegeschiedenis bij in een genealogische database op hun computer. Voorbeelden van gegevens die een persoon zou opslaan zijn geboortedata en -plaatsen, huwelijken en overlijdens. Andere informatie die zou kunnen worden opgeslagen zijn gegevens over de militaire dienstplicht, volkstellingsgegevens die laten zien waar de voorouders op een bepaald moment woonden, immigratiegegevens, onderwijs, beroepen en zelfs foto's van de voorouders. De persoon die de database opbouwt kan meestal besluiten om vele soorten datanieuwsartikelen op te slaan, verhalen die in de familie werden verteld (mondelinge geschiedenis), informatie over religieuze ceremonies, testamenten of erfenissen, informatie uit familiebrieven, gewoontes, of hoe de wereld of lokale gebeurtenissen de familie beïnvloedden. De voordelen van het gebruik van een genealogiedatabase zijn dat het helpt om de gegevens georganiseerd te houden, vooral wanneer relaties veranderen; het kan verschillende soorten grafieken of tabellen genereren met de ingevulde gegevens; het kan het makkelijker maken om gegevens met anderen te delen; en het neemt minder ruimte in beslag dan papier en schriften.

Mensen bestuderen de genealogie (familiegeschiedenis) om vele redenen.

Vragen en antwoorden

V: Wat is genealogie?


A: Genealogie is de studie van familiegeschiedenis en relaties, inclusief ouders, grootouders, overgrootouders, enz.

V: Hoe tonen mensen hun familiegeschiedenis?


A: Mensen gebruiken vaak een stamboomdiagram om te laten zien hoe leden van een familie aan elkaar verwant zijn.

V: Wat voor soort gegevens kunnen worden opgeslagen in een genealogie database?


A: Gegevens die kunnen worden opgeslagen in een genealogie database omvatten data en plaatsen van geboorten, huwelijken en overlijdens, militaire dienst, volkstellingen, immigratiegegevens, onderwijsinformatie, beroepen en foto's van voorouders.

V: Wat zijn de voordelen van het gebruik van een genealogische database?


A: De voordelen van het gebruik van een genealogische database zijn onder andere het georganiseerd houden van gegevens wanneer relaties veranderen, het genereren van grafieken of tabellen met ingevulde gegevens, het gemakkelijker maken van het delen van gegevens met anderen, en het innemen van minder ruimte dan papier of notitieboeken.

V: Waarom bestuderen mensen genealogie?


A: Mensen bestuderen genealogie om vele redenen, zoals meer leren over hun voorouders of het bewaren van de mondelinge geschiedenis van hun familie.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3