Huwelijk | verbintenis tussen individuele mensen

Het huwelijk is een verbintenis tussen individuele mensen. Het is als een contract. Soms noemt men dit ook het huwelijk. Het feit dat men getrouwd is, wordt het huwelijk genoemd. Heel vaak vieren mensen dat ze gaan trouwen. De ceremonie wordt meestal een bruiloft genoemd.

In het grootste deel van de wereld is dit een verbintenis tussen een man en een vrouw (die man en vrouw worden). Dergelijke ceremonies kunnen echter ook plaatsvinden tussen paren van hetzelfde geslacht. Een burgerlijk huwelijk is seculier en wordt voltrokken door een overheidsambtenaar. Een religieus huwelijk kan worden voltrokken door geestelijken.

De meest voorkomende vorm van het huwelijk is een wettelijk bindende heteroseksuele verbintenis. Sommige samenlevingen erkennen polygamie, waaronder polygynie en polyandrie vallen. Bij polygynie kan een man met veel vrouwen getrouwd zijn; bij polyandrie kan een vrouw met veel mannen getrouwd zijn. In Senegal bijvoorbeeld is bijna 47 procent van de huwelijken meervoudig. Een tijdelijk huwelijk wordt wedlease genoemd [Wikidata].

De meest voorkomende leeftijd om te trouwen is tussen de 25 en 30 jaar. In de westerse wereld is trouwen uit liefde gebruikelijk. Op sommige andere plaatsen kunnen familieleden een gearrangeerd huwelijk plannen. Roma trouwen meestal jonger.
  Een Schotse bruidegom en zijn bruid  Zoom
Een Schotse bruidegom en zijn bruid  

Overzicht

Er zijn veel redenen waarom mensen trouwen, maar meestal zijn er een of meer van de volgende:

 • Zij willen een gezin dat wettelijk erkend wordt.
 • Zij willen kinderen krijgen en met minder problemen bezit of geld kunnen doorgeven aan hun kinderen.
 • Ze willen officieel hun liefde voor de ander verklaren.
 • Zij willen een bepaald staatsburgerschap van een staat of land krijgen.
 • Zij willen profiteren van de vele juridische en financiële voordelen van het huwelijk, zoals sociale zekerheid, gezamenlijke belastingen en ziektekostenverzekeringen.
 • In enkele gevallen kan het doel zijn om cultuur en erfgoed door te geven, of om de erfenis van goederen te verzekeren.

 

Rechten en plichten

Het huwelijk leidt meestal tot rechten en plichten voor de gehuwden:

 • Het recht om de echtgenoot in het ziekenhuis of in de gevangenis te bezoeken
 • Het recht om beslissingen te nemen voor de echtgenoot, wanneer deze daartoe niet in staat is.
 • De echtgenoten zijn beiden verantwoordelijk voor alle schulden en verplichtingen van het echtpaar.

Het huwelijk gaat ook over seksuele gemeenschap; niet in staat zijn om seks te hebben, niet bereid zijn om seks te hebben, of seks hebben buiten het huwelijk kan een reden zijn om het huwelijk ongedaan te maken.


 

Religie

Vaak is er ook een spiritueel deel van het huwelijk. Naast de burgerlijke akte (gewenst door de staat) is er soms ook een religieuze. Een christelijke huwelijksceremonie vindt meestal plaats in een kerk. In een christelijk huwelijk beloven beide partners elkaar voor de rest van hun leven lief te hebben. Er zijn bepaalde beperkingen op wie kan trouwen of getrouwd kan zijn; wie nauw verwant is, zoals broers en zussen, kan meestal niet trouwen. Dit is meestal om genetische problemen voor de kinderen te voorkomen. Degenen die trouwen moeten ook een bepaalde leeftijd hebben om te mogen trouwen. Als die leeftijd niet is vastgesteld, is dat meestal de toestemmingsleeftijd. In het hindoeïsme wordt het huwelijk als heilig beschouwd en gezien als een vereniging van de godin "Laxmi" en de god "Narayan".


 

Huwelijk van hetzelfde geslacht

Sommige landen en religieuze gemeenschappen staan ook de vereniging van twee partners van hetzelfde geslacht toe. Dit staat algemeen bekend als het homohuwelijk. In Nederland is de huwelijkswet gewijzigd om dergelijke verbintenissen mogelijk te maken, onder de naam Huwelijk. Andere landen die ze toestaan hebben er soms een andere naam voor.


 

Gerelateerde pagina's

 • Burgerlijke vereniging
 • Echtscheiding
 • Kinderhuwelijk - meestal wanneer een kind en een volwassene trouwen; in bijna alle gevallen kan het kind niet wettelijk instemmen met het huwelijk, of is het huwelijk tegen de wil van het kind.


 

Vragen en antwoorden

V: Wat is het huwelijk?


A: Het huwelijk is een verbintenis tussen individuele mensen, zoals een contract. Het wordt ook wel het huwelijk genoemd.

V: Wat is de meest voorkomende huwelijksvorm?


A: De meest voorkomende vorm van het huwelijk is een wettelijk bindende heteroseksuele verbintenis.

V: Wordt polygamie in sommige samenlevingen erkend?


A: Ja, sommige samenlevingen erkennen polygamie, waaronder polygynie en polyandrie. Bij polygynie kan een man met veel vrouwen getrouwd zijn; bij polyandrie kan een vrouw met veel mannen getrouwd zijn.

V: Wat is de meest voorkomende leeftijd voor mensen om te trouwen?


A: De meest voorkomende leeftijd voor mensen om te trouwen is tussen 25 en 30 jaar.

V: Is het in westerse landen gebruikelijker dat paren uit liefde trouwen of een gearrangeerd huwelijk sluiten?


A: In westerse landen is het gebruikelijker dat paren uit liefde trouwen dan dat zij een gearrangeerd huwelijk sluiten.

V: Zijn burgerlijke huwelijken seculiere of religieuze ceremonies?


A: Burgerlijke huwelijken zijn seculiere ceremonies die door overheidsfunctionarissen worden voltrokken. Religieuze huwelijken kunnen door geestelijken worden voltrokken.

V: Trouwen Roma jonger dan andere culturen?


A: Ja, Roma trouwen doorgaans op jongere leeftijd dan andere culturen.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3