Tabel

Een informatietabel is een reeks feiten die in rijen en kolommen zijn gerangschikt. Het is een manier om informatie weer te geven. Het vereist een medium, zoals schrijven of afdrukken op papier, of een computermonitor. Het is zowel een manier van visuele communicatie als een manier om gegevens vast te leggen.

Een tabel bestaat uit een overzichtelijke opstelling van rijen en kolommen. De kolommen en rijen hebben meestal namen of labels. Tabellen kunnen notities, kop- en voetteksten of andere kenmerken bevatten. Net als andere grafische vormen zoals diagrammen en illustraties worden tabellen vaak samen met proza gebruikt. In boeken en artikelen worden tabellen vaak voorzien van getallen en bijschriften.

Tabellen waren de eerste manier om sociale en wetenschappelijke gegevens te printen, vóór alle andere soorten afbeeldingen zoals grafieken en diagrammen. Alle informatie over een moderne samenleving werd eerst vastgelegd en gepubliceerd als tabellen. Huwelijksakten waren geschreven tabellen. De resultaten van de volkstelling werden vastgelegd in tabellen en later geanalyseerd in gedrukte tabellen. Alle weerobservaties werden gepubliceerd als gedrukte numerieke tabellen. Veel soorten verslagen aan het Parlement bevatten tabellen met gegevens. Veel van deze methoden werden in Groot-Brittannië uitgevonden, omdat de regering statistieken over de bevolking verzamelde en vervolgens de resultaten publiceerde.

Het gebruik van tabellen is wijdverbreid in alle vormen van communicatie, onderzoek en gegevensanalyse. Tabellen verschijnen in gedrukte media, handgeschreven notities, computersoftware, architectonische ornamentiek, verkeersborden en vele andere plaatsen. De details variëren afhankelijk van de omstandigheden. Tabellen zijn uiterst flexibel en kunnen eenvoudig op de computer en in print worden geconstrueerd.

Tabellen zijn niet altijd gemakkelijk te begrijpen, en er is een hele industrie die tabelinformatie neemt en deze omzet in andere vormen, zoals grafieken en diagrammen, ten behoeve van de lezer.

Teksttabel: Rood Boek van bedreigde diersoortenZoom
Teksttabel: Rood Boek van bedreigde diersoorten

Waarheidstabellen (logica)Zoom
Waarheidstabellen (logica)

Gerelateerde pagina's

Vragen en antwoorden

V: Wat is een informatietabel?


A: Een informatietabel is een verzameling feiten die in rijen en kolommen zijn gerangschikt. Het is een manier om informatie weer te geven, meestal schriftelijk of afgedrukt op papier, of op een computermonitor.

V: Hoe worden tabellen gewoonlijk gelabeld?


A: Tabellen hebben meestal namen of labels voor de kolommen en rijen. Zij kunnen ook notities, kop- en voetteksten of andere kenmerken bevatten.

V: Wanneer werden tabellen voor het eerst gebruikt om gegevens weer te geven?


A: Tabellen waren de eerste manier om sociale en wetenschappelijke gegevens af te drukken, vóór andere soorten grafieken en diagrammen. Alle informatie over een moderne samenleving werd eerst in de vorm van tabellen vastgelegd en gepubliceerd.

V: Waar zijn tabellen te vinden?


A: Tabellen zijn te vinden in gedrukte media, handgeschreven notities, computersoftware, architectonische versieringen, verkeersborden en vele andere plaatsen. De details variëren naargelang de omstandigheden.

V: Wat zijn enkele voordelen van het gebruik van tabellen?


A: Tabellen zijn uiterst flexibel en kunnen gemakkelijk worden opgebouwd op de computer en in gedrukte vorm. Ze zijn ook nuttig om grote hoeveelheden gegevens te presenteren op een georganiseerde manier die ze gemakkelijker te begrijpen maakt dan wanneer ze alleen als proza worden gepresenteerd.

V: Is het gemakkelijk om gegevens uit tabellen te interpreteren? A: Niet altijd - er is een hele industrie gewijd aan het omzetten van tabelgegevens in andere vormen, zoals grafieken of diagrammen, die het voor de lezer gemakkelijker maken om de gepresenteerde gegevens te begrijpen.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3