Genotype

Het genotype is de genetische constitutie van een organisme, voornamelijk zijn genoom. Tegenover het genotype staat het fenotype, als volgt:

genotype + omgeving → fenotype

De termen werden uitgevonden door Wilhelm Johanssen om een onderscheid te maken tussen erfelijke en uit de omgeving voortgebrachte variatie. "Het onderscheid was niet nieuw. Het was bijvoorbeeld door Francis Galton besproken als nature vs. nurture.

De mate waarin het genotype het fenotype beïnvloedt, varieert enorm. Sommige aspecten van het fenotype worden bijna volledig bepaald door erfelijkheid, zoals oogkleur en bloedgroep. De menselijke taal is een interessant geval. Het vermogen om een taal te leren en te spreken is volledig erfelijk, maar welke taal wordt gesproken is volledig aangeleerd, en is dus omgevingsgebonden.

Vragen en antwoorden

V: Wat is een genotype?


A: Een genotype is de genetische constitutie van een organisme, voornamelijk het genoom.

V: Wat is het verschil tussen genotype en fenotype?


A: Genotype beschrijft geërfde genetische eigenschappen, terwijl fenotype de waarneembare fysieke en gedragskenmerken beschrijft die het resultaat zijn van een combinatie van genotype en omgeving.

V: Wie heeft de termen genotype en fenotype uitgevonden?


A: De termen genotype en fenotype werden uitgevonden door Wilhelm Johanssen.

V: Wat is het doel van het genotype-fenotype onderscheid?


A: Het genotype-fenotype onderscheid maakt onderscheid tussen geërfde en door het milieu veroorzaakte variatie.

V: Waarom was het genotype-fenotype onderscheid geen nieuw concept?


A: Het concept van overgeërfde versus door de omgeving geproduceerde variatie is eerder besproken door onder andere Francis Galton.

V: Worden alle aspecten van het fenotype bepaald door erfelijkheid?


A: Nee, niet alle aspecten van het fenotype worden volledig bepaald door erfelijkheid. Sommige aspecten, zoals oogkleur en bloedgroep, worden bijna volledig beïnvloed door genetica.

V: Is het vermogen om een taal te leren en te spreken erfelijk of omgevingsafhankelijk?


A: Het vermogen om een taal te leren en te spreken is volledig erfelijk, maar welke taal er gesproken wordt is volledig aangeleerd, en dus omgevingsafhankelijk.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3