Genotype

Het genotype is de genetische constitutie van een organisme, voornamelijk zijn genoom. Tegenover het genotype staat het fenotype, als volgt:

genotype + omgeving → fenotype

De termen werden uitgevonden door Wilhelm Johanssen om een onderscheid te maken tussen erfelijke en uit de omgeving voortgebrachte variatie. "Het onderscheid was niet nieuw. Het was bijvoorbeeld door Francis Galton besproken als nature vs. nurture.

De mate waarin het genotype het fenotype beïnvloedt, varieert enorm. Sommige aspecten van het fenotype worden bijna volledig bepaald door erfelijkheid, zoals oogkleur en bloedgroep. De menselijke taal is een interessant geval. Het vermogen om een taal te leren en te spreken is volledig erfelijk, maar welke taal wordt gesproken is volledig aangeleerd, en is dus omgevingsgebonden.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3