Geoïde

De geoïde is een vorm zoals het aardoppervlak. Het is een 3-D geometrische vorm zoals een sinaasappel. Dit soort vormen worden afgeplatte sferoïden genoemd, wat een soort ellipsoïde is.

De geoïde is echter een heel speciaal soort afgeplatte sferoïde. Het wordt als volgt gedefinieerd:

De geoïde is de vorm die het oppervlak van de oceanen zou aannemen onder invloed van de zwaartekracht en de rotatie van de aarde alleen, in afwezigheid van andere invloeden zoals wind en getijden.

Het werd gedefinieerd door Gauss, in 1828. Het wordt vaak beschreven als de ware fysieke vorm van de Aarde. De studie van de afmetingen en vormen van de aarde wordt geodesie genoemd.

Voor veel praktische doeleinden wordt een eenvoudigere vorm gebruikt, omdat dat de berekeningen makkelijker maakt. Die vorm wordt een referentie-ellipsoïde genoemd. In het basisonderwijs wordt de vorm van de Aarde beschreven als zijnde als een oranje, een bol maar breder rond de evenaar. Deze vorm wordt geproduceerd door alle hemelse draaiende bollen, zoals sterren en planeten. De details verschillen per geval.

Afgevlakte bol (overdreven)Zoom
Afgevlakte bol (overdreven)

Vragen en antwoorden

V: Wat is de geoïde?


A: De geoïde is een 3-D geometrische vorm zoals een sinaasappel, die een specifiek soort afgeplatte sferoïde is.

V: Hoe wordt de geoïde gedefinieerd?


A: De geoïde wordt gedefinieerd als de vorm die het oppervlak van de oceanen zou aannemen onder de invloed van de zwaartekracht en rotatie van de Aarde alleen, in afwezigheid van andere invloeden zoals winden en getijden.

V: Wie heeft de geoïde gedefinieerd en wanneer?


A: De geoïde werd in 1828 door Gauss gedefinieerd.

V: Wat is de geodesie?


A: De studie van de afmetingen en vormen van de Aarde wordt geodesie genoemd.

V: Waarom een referentie-ellipsoïde gebruiken in plaats van de geoïde?


A: Voor veel praktische doeleinden wordt een eenvoudigere vorm gebruikt, omdat berekeningen dan gemakkelijker zijn. Die vorm wordt een referentie-ellipsoïde genoemd.

V: Hoe wordt de vorm van de Aarde in het basisonderwijs beschreven?


A: In het basisonderwijs wordt de vorm van de Aarde beschreven als een sinaasappel, een bol maar breder rond de evenaar.

V: Worden soortgelijke vormen als de geoïde gevonden in andere ronddraaiende hemellichamen?


Antwoord: Ja, deze vorm wordt geproduceerd door alle hemelse draaiende bollen, zoals sterren en planeten. De details verschillen enigszins per geval.

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3